Efter förra årets slopade licensjakt på björn i Norrbotten blir det jakt på 16 björnar i augusti eftersom det i år fällts färre björnar i länet under skyddsjakt.
Efter förra årets slopade licensjakt på björn i Norrbotten blir det jakt på 16 björnar i augusti eftersom det i år fällts färre björnar i länet under skyddsjakt.

Licensjakt på 16 björnar i Norrbotten

Idag beslutade länsstyrelsen i Norrbotten att det i år blir licensjakt på björn. Länskvoten blir 16 björnar.

Men det blir endast tre björnar som får fällas vid kusten när licensjakten startar den 21 augusti. Det gäller kommunerna Haparanda, Kalix, Luleå och Piteå.
13 björnar får således fällas i övriga delar av Norrbotten, förutom nationalparkerna.
Förra året slopades licensjakten på björn i Norrbotten eftersom drygt 40 björnar hade skjutits under skyddsjakt för att freda renskötseln, främst under kalvningen på våren. I år har endast 14 björnar fälls under skyddsjakt, vilket har öppnat för en licensjaktskvot på 16 björnar.

Utgår från att länet har 500 börnar
Kvoten bygger på att länsstyrelsen bedömer att det finns cirka 500 björnar i Norrbotten.
”Den illegala jakten måste adderas till den lagliga jakten”, skriver länsstyrelsen i beslutet och hänvisar till en rapport från det Skandinaviska björnprojektet från 2011. Den analysen visade att det årligen illegalt skjuts uppåt tre procent av de vuxna honorna i Norrbotten, jämfört ned uppåt 0,6 procent söder om Norrbotten.

Björnstammen har minskat i länet
Länsstyrelsen pekar även på att björnstammen minskat i länet. 2012 fanns det enligt Björnprojektet cirka 650 björnar i Norrbotten och det året var det licens- och skyddsjakt på sammanlagt 113 björnar.
När det gäller årets licensjakt på 16 björnar skriver länsstyrelsen att ”det inte finns någon annan lämplig lösning än beståndsreglerande jakt för att minska problemen för renskötseln”.

Renhägn inget alternativ
Att hägna in renarna för att skydda dem mot björnar under kalvningsperioden är inte ett rimligt alternativ, konstaterar länsstyrelsen om kostnaderna och andra problem med hägn.
Det finns cirka 150 000 renar i Norrbotten.
Även i Norrbotten tillåts björnjakt vid åtel och att det används magasin för fem patroner i halvautomatiska studsare.