Lo på harjakt. När det gäller licensjakten på lodjur har överklagandecirkusen gjort att det istället blir skyddsjakter som ska värna renskötseln.
Foto: Shutterstock.com Lo på harjakt. När det gäller licensjakten på lodjur har överklagandecirkusen gjort att det istället blir skyddsjakter som ska värna renskötseln.

Licensjakt på lo blev skyddsjakt

JRF-basen i Västernorrland: ”Bättre än ingen jakt alls”

När länsstyrelsen i Västernorrland beslutade om licensjakt på fyra lodjur i vintras överklagades beslutet av Wolf Association Sweden. Naturvårdsverket stoppade jakten innan den ens kunde börja. Länsstyrelsen beslutade då att istället gå vidare med skyddsjakt.
– Det är bättre än ingen jakt alls, kommenterar Roger Öberg, distriktsordförande i Västernorrland för Jägarnas Riksförbund (JRF).

Naturvårdsverkets underkände länsstyrelsens licensjaktsbeslut, inte bara i Västernorrland utan i flera län där jakten hade överklagats. I Västerbotten och Norrbotten valde länsstyrelserna att ta nya beslut med tydligare och utvidgad motivering. De besluten gick inte att överklaga. I Västernorrland valde man att istället besluta om skyddsjakt.

• Varför gjorde ni det?
– I samma veva som vi skulle besluta om licensjakten kom det in flera ansökningar om skyddsjakt i samma område. Det här är stora renbetesområden, så istället för att gå vidare med överklaganden av licensjakten valde vi att hantera skyddsjakten, svarar Gunnar Ledström, rovdjurskonsulent på länsstyrelsen i Västernorrland.
Han hävdar att det inte handlar om att kringgå överklagandecirkusen, utan att minska skadorna för renägarna.

Beslut blir överklagandecirkus 
Överklaganden kring jakten av stora rovdjur har ökat markant och blivit lite av en cirkus. Många jägare är besvikna på att licensjakten inte blir av.
– Det är tråkigt för de som tycker om att jaga lodjur, men det är bättre än ingen jakt alls. För verksamhetsutövarna löser ju det problemet, men det känns ju som att det har spårat ur. Det blir en parodi när det alltid är någon som överklagar. Man verkar ju inte heller behöva några bevis för argumenten, säger Roger Öberg, distriktsordförande i Västernorrland för Jägarnas Riksförbund (JRF).

Stödutfodra istället för att överklaga
Roger Öberg tycker att det är beklagligt att det kan vara så enkelt att överklaga samtidigt som det kostar enorma summor när ärendena går till domstol. 
– Jag tycker att de som värnar om rovdjuren istället ska lägga pengarna på att till exempel stödutfodra rådjur så att rovdjuren har något att äta. Jag har inte sett någon värnarorganisation arbeta för att det ska finnas mat åt djuren i skogen, säger Roger Öberg.