Licensjakten på lodjur i sju mellansvenska län har överklagats både från värnarhåll och av Svenska Jägareförbundet.
Foto: PhotocechCZ / Shutterstock.com Licensjakten på lodjur i sju mellansvenska län har överklagats både från värnarhåll och av Svenska Jägareförbundet.

Licensjakten på lo prövas

Både Svenska Jägareförbundet och Svenska Rovdjursföreningen har överklagat beslut om licensjakt på lodjur, skriver Nya Wermlands-Tidningen.

Länsstyrelserna i sju mellansvenska län – Västra Götalands, Värmlands, Örebros, Västmanlands, Uppsalas, Gävleborgs och Dalarnas län – har beslutat om licensjakt på lodjur. Den ska starta den första mars och totalt 31 lodjur ska fällas.
I Värmland är den beslutade tilldelningen två lodjur, och det är första gången på flera år som licensjakt på lodjur tillåts, då det tidigare inte ansetts finnas tillräckligt många av dem för att kunna jagas.
Svenska Rovdjursföreningen har överklagat besluten om licensjakt. I sex av de sju länen vill de stoppa jakten helt och hållet. I Västra Götaland kan de acceptera viss jakt, men har inte preciserat i överklagandet hur många i så fall.
Även Svenska Jägareförbundet i Västmanland överklagar licensjakten. Där är den beslutade tilldelningen två lodjur, men Jägareförbundet vill öka den till att fem lodjur.