Foto: Shutterstock Generellt har kvoterna ökat under licensjakten på lodjur under 2023. Men länsstyrelserna i det norra rovdjursförvaltningsområdet har ännu inte lämnat besked.

Licensjakten på lodjur – ökad tilldelning i flera län

Tilldelningen vid nästa års licensjakt på lodjur innebär en rejäl ökning i en del län. I Kalmar får 32 djur fällas mot tolv 2022, och Kronoberg går från noll tilldelade lodjur i år till nio stycken 2023.

Nyligen kom beskedet att Naturvårdsverket delegerar möjligheten att fatta beslut om licensjakt på lodjur till länsstyrelserna.

Mellersta och södra

Nu meddelar länsstyrelserna i de mellersta och södra rovdjursförvaltningsområdena hur stora kvoterna blir under 2023 års licensjakt på lodjur.

För Kalmars del handlar det om närmare en tredubbling av kvoten som gällde 2022.

Enligt länsstyrelsen i Kalmar har kvoten beräknats för att reglera att stammen är långt större än förvaltningsmålet på fyra till åtta familjegrupper i länet. Enligt den senaste inventeringen fanns det 17,5 familjegrupper, vilket motsvarar närmare 100 djur.

”God marginal”

– Licensjakten är en del av rovdjursförvaltningen, och genomförs i begränsad omfattning och under strängt kontrollerade former. Jakten tillåter lodjursstammen i södra rovdjursförvaltningsområdet såväl som i Kalmar län att med fortsatt god marginal förbli en livskraftig population med gynnsam bevarandestatus i artens naturliga utbredningsområde, kommenterar Fredrik Ustrup, ställföreträdande avdelningschef på länsstyrelsen i Kalmar.

I Kronberg, där kvoten var noll djur förra året, får nio lodjur fällas – enligt inventeringen finns det 46 lodjur i länet. Magnus Lundmark, naturskyddshandläggare på länsstyrelsen Kronoberg, konstaterar att stammen har ökat under en rad år.

Tydlig ökning

– Lodjursstammen har ökat i hela landet men vi kan också se en tydlig ökning i Kronobergs län de senaste åtta åren. Beslutet för licensjakt på lodjur grundar sig i att skapa förutsättningar för en fortsatt hållbar lodjursförvaltning och förbättra möjligheten för samexistens med människor, säger han.

Örebro län går mot trenden. Vid årets licensjakt fick tio lodjur fällas, men kvoten för 2023 ligger på bara två djur på grund av att inventeringsresultatet har gått ner.

LänTilldelning 2023Tilldelning 2022
Blekinge0
Dalarna8
Gotland00
Gävleborg3020
Halland0
Jämtland24
Jönköpings län1710
Kalmar län3212
Kronoberg90
Norrbotten0
Skåne0
Stockholms län0
Södermanland0
Uppsala län48
Värmland0
Västerbotten5
Västernorrland8
Västmanland5
Västra Götaland85
Örebro län210
Östergötland2810