Foto Shutterstock "Det blir betydlig färre ärenden hos polisen när licenskravet försvinner. Förhoppningsvis minskar tiden för att få vapentillstånd då", säger Sten Bergheden.

Licenskravet för ljuddämpare försvinner i sommar

Licenskravet för ljuddämpare tas bort helt till sommaren. Det blir också möjligt att använda samma dämpare till flera vapen, efter ett beslut i justitieutskottet.

Det slutliga beslutet fattas av riksdagen den 17 februari, men redan nu står det klart att den utdragna processen mot slopande av licens för ljuddämpare är på väg att föras i hamn.

”Tog tre år för regeringen”

– Vi moderater har tillsammans med SD, KD, C och L kommit med flera tillkännagivanden om att licenskravet för ljuddämpare ska bort, säger Sten Bergheden, moderat riksdagspolitiker med ansvar för bland annat jakt- och vapenfrågor.

Han tillägger:

– Men det tog tre år för regeringen att leverera en proposition som sen ändå visade sig inte leva upp till kraven från majoriteten i justitieutskottet om att slopa tillståndskravet helt.

Hade försenat beslutet

Att skicka tillbaka propositionen hade krävt ytterligare tid och ny beredning av ärendet vilket skulle ha försenat beslutet avsevärt, påpekar Sten Bergheden.

– Därför har M, KD, C, SD och L nu justerat ljuddämparpropositionen i justitieutskottet och rättat till vissa brister och felaktigheter.

Bland annat försvinner kravet på att man måste köpa specifika ljuddämpare för varje vapen. En ljuddämpare ska få användas till alla vapen som den är möjlig att användas till.

Nytt tillkännagivande

Även ett nytt tillkännagivande tillkommer angående att man ska ha rätt att behålla en ljuddämpare trots att vapnet har sålts.

– Vi resonerar utifrån principen att en jägare eller sportskytt som har eller har haft vapenlicens, som inte har återkallats, ska ha rätt att behålla sina tidigare införskaffade ljuddämpare.

– Ute i Europa finns det för övrigt många länder där det är helt fritt att köpa en ljuddämpare. De kriminella beställer ju därifrån, regeringen kommer inte åt grova brottslingar genom att göra livet besvärligt för landets skötsamma jägare och skyttar, säger Sten Bergheden.