Två av de lodjur som har fällts under licensjakten i Jämtland har varit infekterade med trikiner.
Foto: Shutterstock Två av de lodjur som har fällts under licensjakten i Jämtland har varit infekterade med trikiner.

Lodjur i Jämtland bar på trikiner

Två av de 22 hittills fällda lodjuren, under årets licensjakt, i Jämtland har visat sig vara infekterade med trikiner. Lodjuren sköts i kommunerna Åre och Krokom.

– Fynden på lodjuren påminner oss om att vi har trikinsmitta hos vilt även i vårt län, säger länsveterinär Åsa Regnander Dahl, på länsstyrelsen i Jämtlands län, i ett pressmeddelande.
Trikiner är små parasitära maskar som kan infektera flera olika arter av däggdjur, främst rovdjur och allätare. Infektion uppstår när ett djur eller människa äter muskulatur, det vill säga kött, som innehåller levande trikinlarver.

Människor kan infekteras
Symtomen hos människa är direkt kopplade till antalet larver som en person har fått i sig – infektion med ett fåtal larver ger oftast inga symtom medan en kraftigare infektion kan ge symtom som muskelsmärta, långvarig feber med mera. Ibland har trikinos till och med dödlig utgång hos människa.
– Björn- och vildsvinskött måste alltid trikinundersökas om det ska säljas. Det är en rekommendation att man undersöker köttet även när man själv ska äta det, påminner Åsa Regnander Dahl.