Foto: Mostphotos I Sverige konstaterades det första fallet av afrikansk svinpest i september i Fagerstatrakten, hittills har smittan gått att begränsa. Men risken finns hela tiden för att den ska blossa upp på andra ställen, till exempel på någon av landets alla rastplatser.

LRF kräver: Agera mot risken för svinpest på rastplatser

Utländska chaufförer på genomresa i Sverige dumpar matrester som kan sprida afrikansk svinpest i naturen. Orsaken är att de vill undvika de avgiftsbelagda rastplatserna där avfallet tas omhand.

Det är Lantbrukarnas riksförbund, LRF, som kräver åtgärder för att minska riskerna för att afrikansk svinpest ska spridas av utländska lastbilschaufförer, rapporterar P4 Jönköping.

Gratis rast

Bland annat vill LRF att Trafikverket agerar genom att mer övervakning och införande av fler gratis rastplatser.

Orsaken som uppges är att chaufförer, som ofta kommer från länder med spridd smitta av afrikansk svinpest, tycker att det är för kostsamt att betala för att stanna på de iordningsställda rastplatser som finns utmed de stora motorvägarna.

Värsta fall

I stället stannar de på andra platser och kan då slänga matrester – som i värsta fall bär på smitta av afrikansk svinpest.