Foto: Shutterstock LRF kommer i framtiden att koncentrera verksamheten mer mot hur viltskadorna på jord- och skogsbruk ska minska. Nu lämnar man arbetet i Nationella viltolycksrådet.

LRF lämnar Nationella viltolycksrådet

Lantbrukarnas Riksförbund, LRF, drar sig ur Nationella viltolycksrådet. ”Vi har begränsade resurser i viltfrågor”, kommenterar Anders Wetterin, viltexpert på LRF.

Nationella viltolycksrådets, NVR:s, arbete samordnas av Polismyndigheten. Jägarnas Riksförbund, Svenska Jägareförbundet, Kennelklubben, SJ, försäkringsbolag, Trafikverket, Naturvårdsverket, Älgskadeföreningen och SOS Alarm har varit med om att skapa organisationen för eftersök i samband med viltolyckor i trafiken.

Drar sig ur

Tills nu har även LRF deltagit i arbetet, men nu drar man sig ur.

Så här kommenterar Anders Wetterin, viltexpert på LRF, beslutet.

– Det är inte någon dramatik i detta beslut. Vi har begränsade resurser i viltfrågor och måste därför prioritera våra insatser. 

Han tillägger:

– NVR arbetar inte med att försöka motverka grundorsaken till viltolyckorna, alltså de kraftigt ökade stammarna av exempelvis vildsvin, dovhjort, kronhjort och rådjur. Det ingår inte i deras uppdrag. Från LRF:s sida måste vi inrikta vårt arbete i det som kan ge mest effekt på viltskador i jord- och skogsbruk i första hand.

”Mer fokus”

Solveig Larsson, Jägarnas Riksförbunds förbundsordförande, konstaterar att det är upp till LRF att prioritera så att resurserna gör mest nytta för organisationens medlemmar.

– Jag hoppas att LRF ska ha ännu mer fokus på att vi ska uppnå en viltförvaltning i balans med födoresurserna. Vi måste ha respekt för att livsmedelsproduktionen är viktig. Arbetet med vilt i trafiken är ju inte heller LRF:s huvuduppdrag, säger hon.