Hjortlusflugor kryper på älgens skalle. Det har hittats mer än 10 000 lusflugor på en enda älg. Lusflugorna blir allt vanligare inom stora områden i landet och börjar nu ses som ett hot mot älgstammen.
Foto: Johnny Rülcker Hjortlusflugor kryper på älgens skalle. Det har hittats mer än 10 000 lusflugor på en enda älg. Lusflugorna blir allt vanligare inom stora områden i landet och börjar nu ses som ett hot mot älgstammen.

Lusflugor kan hota älgstammen

Problemet med ”nakenälgar” har även kommit till Dalarna. Flera älgar, som drabbats av lusflugor och börjat tappa hår, har setts i Tyngsjö-trakten.
Det står även klart att lusflugorna tar död på älgar under vintern. Ett 20-tal döda ”nakenälgar” har hittills hittats i de värmländska skogarna. Troligtvis är det många fler älgar som drabbats.

Björn Löfgren, på Jägareförbundets kontor i Molkom, befarar att närmare 15 procent av älgstammen har drabbats.

I början av mars fick några av de drabbade älgarna i Värmland sändare för att forskare ska kunna se om älgarna klarar flugorna.

Älgflugan, eller hjortlusflugan, kan på sikt bli ett hot mot älgstammen. Flugorna plus trycket från vargstammen gör att avskjutningen måste minskas drastiskt på vissa områden.

När hjortlusflugan hittat ett lämpligt djur släpper den sina vingar och blir kvar. Lusflugan biter sig genom skinnet och suger näring från älgen.

Klådan, och kanske även infektioner, gör att älgarna tappar pälsen. Någon bot mot lusflugorna finns inte.

Skinnen blir värdelösa

Lusflugorna ger även spår i form av smuts- eller kraterliknande fläckar på älgskinnen, som blir värdelösa. Det innebär att uppköpare slutat köpa älgskinn söder om Dalälven.

– Det är klimatförändringen, med allt kortare och mildare vintrar, som gör att älgflugan klarar att överleva i älgarnas päls och sedan kan angripa den fram till älgjakten. Det säger Patrik Eriksson, skinnhandlare i Malung, till svt.se.

Det finns även rapporter om drabbade älgar i de västra delarna av Örebro län.