Bengt-Anders Johansson, moderaternas jaktpolitiska talesman, tycker att handläggningen av vapenlicenser bör ligga på två veckor.
Bengt-Anders Johansson, moderaternas jaktpolitiska talesman, tycker att handläggningen av vapenlicenser bör ligga på två veckor.

M-politiker kräver snabbare besked om vapenlicenser

Riksdagens utredningstjänst (RUT) har undersökt handläggningstiderna för ansökningar om vapenlicenser. Skillnaden är väldigt stor, från i de kortaste fallen en vecka till uppåt tio veckor i sämsta fall. Genomsnittstiden är ungefär tre veckor.

Större delen av ansökningarna är rutinärenden. Därför är det svårt att motivera de långa handläggningstiderna.

Stockholm och Skåne har jumboplatserna medan Dalarna, Gävleborg och Gotland är bland de bästa. Bengt-Anders Johansson, moderaternas jaktpolitiska talesman, har ställt en skriftlig fråga till justitieminister Beatrice Ask om hur hon ser på de stora skillnaderna.

”Måste få svar i rimlig tid”

– Det är inte acceptabelt med så stora regionala skillnader. De som ansöker om ett besked måste kunna få ett svar inom rimlig tid, tycker riksdagsledamoten Bengt-Anders Johansson.

– En jägare eller skytt som funderar på att köpa ett vapen kan hamna i en mycket knivig situation om det inte går att få besked inom rimlig tid. Det måste finnas en möjlighet att få snabbare besked. Jag hoppas att justitieministern håller med mig om att situationen inte är tillfredsställande och att det kommer att ske en förändring, tillägger Bengt-Anders Johansson.

– I de rena rutinärendena tycker jag att två veckor kan vara en rimlig tid för handläggning. För övriga ärenden är en månad acceptabelt, kommenterar han.