– Trovärdigheten i den förda politiken urholkas av EU:s inblandning, säger m-politikern Bengt-Anders Johansson.
– Trovärdigheten i den förda politiken urholkas av EU:s inblandning, säger m-politikern Bengt-Anders Johansson.


M-politiker: ”Vargarna ska inte förvaltas av EU”

– Svenska vargar skall förvaltas av Sverige och inte av EU, kommenterar Bengt-Anders Johansson, moderaternas talesperson i jakt- och viltvårdsfrågor.
Regeringen har meddelat EU-kommissionen om vilka ändringar man avser att göra i rovdjurspolitiken avseende varg.

– Trovärdigheten i den förda politiken urholkas av EU:s inblandning. Den lokala förankringen försvåras, konstaterar Bengt-Anders Johansson
Sverige ska ha livskraftiga stammar av björn, varg, järv, lo och kungsörn, betonar han. Men beslut om viltstammars förvaltning ska fattas så nära medborgarna som möjligt i de län där djuren finns. 

”Ska inte tvingas till inskränkningar”
– Trots att den förda politiken är mycket framgångsrik och med en förvaltning i världsklass riskerar Sverige att bli dömda i EU-domstolen för formaliafrågor, kommenterar m-politikern.
– Vi måste nu på allvar driva frågan om subsidiaritetsprincipen när det gäller viltförvaltning även när det gäller hotade djurarter. Det är helt orimligt att vi skall tvingas till inskränkningar när vi bevisligen kan peka på en bra utveckling, tillägger Bengt-Anders Johansson.
– Vi kommer att göra vad som är möjligt för att minska de negativa effekterna av EU:s inblandning, avslutar han.