Masar kräver stopp för varg

Elva organisationer och föreningar i Dalarna har skickat en skrivelse till statsminister Fredrik Reinfeldt där de vill ha svar på frågor kring vargen. Bland annat vill de att det inte ska bli någon utplantering av varg, att förvaltning ska läggas ut regionalt och att fler vargar ska skjutas av i licensjakten.

I skrivelsen till Reinfeldt säger intresseorganisationerna i Dalarna bestämt nej till utplantering av varg i Dalarna. De menar att uppfattningen om att den svenska vargstammen har behov av genetisk förstärkning och miljöministerns beslut om inplantering av varg är felaktigt. Enligt andra forskare är inaveln inte ett problem förrän om cirka 50 år.

Dalarna berörs av ungefär hälften av de svenska vargreviren och har dessutom ett högt tryck från björn och lodjur. Det innebär stora problem för fäboddriften, småskalig djurhållning, klövviltet och löshundsjakten. Organisationerna efterfrågar en mer rättvis spridning av vargen i Sverige och att Dalarna ska hysa max två vargrevir.
Lokal förvaltning
Intresseorganisationerna hemställer även om att regeringen beslutar om att all viltförvaltning, inklusive rodvjur, ska handläggas av Landsbygdsdepartementet.
”Vår tro och förhoppning är att Landsbygdsdepartementet kan styra rovdjursförvaltningen med större sakkunskap och hänsyn till den drabbade landsbygden”, skriver de till statsministern.
Större inflytande
Organisationerna vill också att viltförvaltningsdelegationerna ska stärkas och att markägare och jägare ska representeras i högre grad än i dag. De vill även ge viltförvaltningsdelegationen ett tydligare mandat att kunna påverka beslut. I dag upplever intresseorganisationerna att länsstyrelsen fattar beslut utan hänsyn till viltförvaltningsdelegationens åsikter och synpunkter.
Högre tilldelning i jakten
Intresseorganisationerna anser även att tilldelningen av varg i licensjakten är alldeles för låg.
”Mot bakgrund av den bild av det samlade rov-djurstrycket i Dalarna som tecknats ovan och den av Jägareförbundet föreslagna licensen på 50 djur upplever medlemmar i undertecknade organisationer verkets beslut som en stor skymf och ett hån mot oss drabbade på landsbygden”, skriver de till statsministern.
I gruppen av intresseorganisationerna i Dalarna ingår Jägareförbundet Dalarna, Jägarnas Riksförbund, Folkaktionen Ny Rovdjurspolitik, Småbrukarna, Fäbodbrukarna, Älghundsklubben, Stövarklubben, Dreverklubben, Taxklubben, Klubben för Skällande Fågelhundar och Beagleklubben Gävle-Dala.