Max 45 lodjur får skjutas i Mellansverige och den södra delen av landet under skydds- eller licensjakt. I praktiken blir det endast 35 lodjur för licensjakt i de åtta länen i det mellersta förvaltningsområdet.
Foto: Shutterstock.com Max 45 lodjur får skjutas i Mellansverige och den södra delen av landet under skydds- eller licensjakt. I praktiken blir det endast 35 lodjur för licensjakt i de åtta länen i det mellersta förvaltningsområdet.

Max 45 lodjur får skjutas

Även kommande säsong kan bara 40 lodjur fällas i Mellansverige.
Naturvårdsverket har bestämt hur många lodjur och järvar som får skjutas under nästa år. I mellersta förvaltningsområdet får sammanlagt 40 lodjur fällas, fördelat på de åtta länen som ingår. I södra Sverige får maximalt fem lodjur fällas.

Naturvårdsverkets beslut berör i första hand mellersta förvaltningsområdet, där 40 lodjur får fällas under licens- eller skyddsjakt.

I mellersta förvaltningsområdet ingår Västra Götaland, Värmland, Dalarna, Örebro, Västmanland, Upplands, Stockholm och Gävleborg län.

Vanligtvis tas fem lodjur undan för skyddsjakt vilket betyder att det endast blir 35 lodjur kvar till licensjakten fördelat på de åtta länen. 

”Man blir alldeles matt”
– Men vad håller de på med? Man blir alldeles matt när man hör sådant här, säger Hans Fredlund, jägare från Uppland.

Han påpekar att lodjursstammen i Uppland är bland den tätaste i landet och att stammen snart kommer att vända nedåt eftersom det börjar vara slut på rådjur som är lons huvudsakliga föda.

Det är en syn som också delas av Johan Månsson från länsstyrelsen i Uppsala län.

– Ja, det verkar som att lodjursstammen här i Uppland håller på att nå sin peak och troligtvis kommer att vända nedåt, säger han.

Både lo- och rådjursstammar kraschar
Hans Fredlund menar att det för lodjurens skull vore bättre om man kunde ha en måttlig beskattning av stammen istället för att den ska växa tills rådjursstammen kraschar för att sedan även lodjursstammen ska krascha.

– Det vore bättre för både lodjur och rådjur om vi i Uppland fick licens på 20-25 lodjur innan båda stammarna kraschar, kommenterar han.

Naturvårdsverket beslut innebär vidare att det endast tillåts skyddsjakt på fem lodjur i södra förvaltningsområdet. Där ingår Blekinge, Halland, Jönköping, Kalmar, Södermanland och Östergötlands län.

Någon licensjakt blir det alltså inte i de länen.

När det gäller järv tillåter Naturvårdsverket skyddsjakt på 25 stycken i norra förvaltningsområdet och max två i mellersta.

Max 32 vargar får skyddsjagas
För varg har Naturvårdsverket satt ett maxtak på 25 vargar som får avlivas under skyddsjakt i mellersta förvaltningsområdet samt sju i Jämtlands län, som ingår i norra området.

Besluten om skyddsjakt på varg gäller fram till sista december i år.

Det betyder inte att 32 vargar kommer att kunna avlivas, utan antalet är det högsta som Naturvårdsverket kan acceptera. Den verkliga siffran kommer att bli betydligt lägre.

När det gäller lojakten i de norra länen har de länsstyrelserna full rätt att besluta om skydds- och licensjakt på lo under tre år. Här överstiger lodjursstammen miniminivån som fastställts.