Mindre norsk vargzon föreslås

Den norska vargzonkommmittén som blev tillsatt efter rovviltförlikningen, föreslår att vargzonen i landet ska krympas. De anser även att kommuner som hyser vargrevir ska få kompensation och att varg ska kunna fällas utanför vargzonen under betessäsongen utan att först söka tillstånd.

De områden som kommittén vill ta bort från vargzonen ligger i tre kommuner – Kongsvinger, Grue och Sør-Odal och den västra gränsen för zonen föreslås vara E6 genom Østfold och Akershus och E16 genom Asker och Bærum.
– Det är inte möjligt för en vargfamilj att etablera sig innanför någon av dessa områden som vi föreslår ska tas bort. En minoritet i kommittén har föreslagit att zonen ska utvidgas mot nordväst, men blev nedröstat med hänsyn till betesnäringar och renskötsel, säger Reidar Åsgard, ordförande i kommittén, till Nationen.no.

Vill öka möjligheter att fälla varg
Kommittén föreslår att det ska vara möjligt att fälla vargar utanför vargzonen under betessäsongen. De anser också att det ska vara tillåtet att fälla varg året runt i prioriterade älgskötselområden. 
De vill även att alfaparen i de olika reviren ska radiomärkas, så att man lättare ska kunna hålla reda på dem, samt kunna minska konflikten mellan varg och jägare och utmarksbruk genom en vargtelefon.
– Åtgärderna ska bidra till att fördela belastningaran av att ha varg. I dag ser vi att vargflockarna väldigt sällan flyttar på sig. Det medför att lokala samfund innanför vargzonen får en stor belastning av vargen, medan andra får mycket mindre belastning. Om vi dessutom räknar med de revir som ligger vid gränsen i det norska beståndet blir belastningen mer fördelad, säger Reidar Åsgard till Nationen.no.

”Drabbade kommuner bör kompenseras”
De kommuner som drabbas av varg bör få en årlig kompensation för varje vargflock på mellan åtta och tio miljoner norska kronor, som sedan fördelas mellan kommunerna.
– Varg i kommunerna är ett hinder för både trivsel och näringsverksamhet, till exempel för näringar som verkar inom turism och friluftsliv. Då är det ingen mening med småsummor som 100 000 kronor per år. Det är en belastning att leva med varg, och det måste vi ta på allvar, säger Åsgard till Nationen.no.
Norges miljöminister Bård Vegar Solhjell var sparsam med kommentarer kring förslagen från vargzonkommittén.
– Jag har inte sett innehållet i rapporten förrän nu, och jag vill läsa den mer noggrant innan jag uttalar mig. Men jag ser att kommittén har gjort ett grundligt och omfattande arbete, och det är jag tacksam för, säger Bård Vegar Solhjell till nationen.no.