Jordbruksminister Eskil Erlandsson kan tänka sig att importera varg till Sverige. I gengäld kan det bli lättare att få skyddsjakt på varg.
Foto: Erik Bratthall Jordbruksminister Eskil Erlandsson kan tänka sig att importera varg till Sverige. I gengäld kan det bli lättare att få skyddsjakt på varg.

Minister vill importera varg

Jordbruksministern Eskil Erlandsson öppnar nu för att göra import av varg möjlig. Ett förslag om att plantera in varg från Finland eller Ryssland ska prövas.
– Det går inte att komma med ett sådant här utspel när man inte ens kan visa hur vargarna kom hit från början, säger Conny Sandström, ordförande för Jägarnas Riksförbund.

Bakgrunden till utspelet är att ministern tror på de forskare som påstår att den svenska vargstammen hotas av inavel. Vargstammen härstammar från tre individer och behöver få in nya gener. För att möjliggöra detta ska möjligheterna att plantera in varg från Finland eller Ryssland undersökas.

– Att det behövs en förnyelse av generna i vår vargstam är nog helt klart och det är ju ett sätt som kan prövas och som ska prövas av de myndigheter som har att pröva det, säger jordbruksministern till svt.se.

Het fråga om tidigare utplantering

Redan nu finns en het debatt om de svenska vargarna är utplanterade illegalt eller inte.

– Ja, jag tror att det kan innebära svårigheter. Ska man tänka sig det här måste man få ett förslag som är väl genomarbetat, där alla är med och har möjlighet att tycka till. Kanske måste man göra en utredning om huruvida de första vargarna var utplanterade, säger Torbjörn Lövbom, ordförande i

Jägareförbundet Västerbotten, till svt.se.

Kohandel för att få skyddsjakt

Importförslaget öppnar för en kohandel som gör det möjligt att börja förvalta den växande vargstammen. Import av utländsk varg skapar utrymme för att lagligt få skjuta 15 vargar per år.

Riksdagens första etappmål är att den svenska vargstammen ska bestå av 200 individer. Nu finns det minst 150 vargar i hela Skandinavien. Jordbruksminister Eskil Erlandsson tror etappmålet har passets med långt fler än 200 vargar om 20 år.

Eskil Erlandsson säger att han hoppas att vargstammen ska förvaltas när målet är nått. Näringar och den biologiska mångfalden ska också bevaras i alla delar av Sverige. Det är också viktigt att människor ska känna trygghet i sin vardag, anser Eskil Erlandsson.

Krav på utredning

Frågan om tidigare illegal utsättning av varg ska utredas. Det har Jägarnas Riksförbunds stämma fastställt.

En import av nya vargar skulle kunna ge möjligheter att börja jaga varg i Sverige, främst för att kunna skjuta bort oskygga vargar när de börjar uppehålla sig vid bebyggelse.

– Vi har haft ett inferno i höst med vargattacker mot främst jakthundar. Något måste göras, konstaterar Karl-Axel Falk, förste vice ordförande i JRF, Jägarnas Riksförbund.

Vargjakt ingen enkel lösning

Men han tror inte att ökad skyddsjakt på varg är en enkel lösning om vargstammen hinner bli för stor och klövviltstammarna för små.

– Erfarenheterna från Ryssland visar att vargjakt är oerhört tidsödande och inte särskilt effektiv. Frågan är hur många svenska jägare som vill lägga ner så mycket tid på att försöka skjuta varg om klövviltet ändå är slut i markerna. Vargarna har inget köttvärde. Möjligtvis kan pälsen vara intressant som trofé, säger Karl-Axel Falk.

JRF-basen Conny Sandström är helt kallsinnig till jordbruksministerns tankegångar.

– Det går inte att komma med ett sådant här utspel när man inte ens kan visa hur vargarna kom hit från början, säger han.

”Man har mörkat frågan”

– Myndigheter och politiker har förbrukat sitt förtroende i rovdjursfrågan. Man mörkar i frågan om det skett utplantering av varg tidigare. Det finns heller inget förtroende i frågan om hur många vargar och övriga rovdjur det egentligen finns i Sverige, tillägger Conny Sandström.

I många år hävdade forskarna att det fanns cirka 1 000 björnar i Sverige.

Ett par spillningsinventeringar senare är siffran nära 3 000.

– Tänk om samma misstag har gjorts med vargstammen och vi redan nu har 300 vargar, säger Conny Sandström.

Även Magnus Kristoffersson, rovdjursansvarig på länsstyrelsen i Jämtlands län, är negativ till förslaget.

– I Sverige och Skandinavien vill vi bevara ett naturligt bestånd. Om vi går så långt att vi planterar in varg är det inte att upprätthålla det naturliga. Jag är starkt skeptisk till det, säger Magnus Kristoffersson till Länstidningen i Östersund.