Minkar kan larma om miljögifter

Minkars könsorgan kan ge kunskap om miljögifter.
Det hoppas forskare vid Sveriges lantbruksuniversitet, som med hjälp av jägarnas fångstinsatser undersöker minkar.

Det forskarna söker efter är genvägar för att hitta miljögifter. Orsaken är att det finns över 100 000 kemiska ämnen ute på marknaden. Men det finns god kunskap om kanske en hundradel av dessa. Genom att hitta så kallade markörer (larmklockor) i naturen kan man snabbare få signaler om att miljögifterna ställer till problem.
– Vi vet efter studier i laboratorium att reproduktionsapparaten är mycket känslig för miljögifter, och att det inte krävs höga doser för att djuren ska påverkas. Vi vet också att det räcker med påverkan under kort tid för att ge bestående effekter, säger Ulf Magnusson, professor och handledare, till Upsala Nya Tidning.

Testiklar undersöks
De undersökta minkarnas testiklar undersöks. Bland annat kontrolleras spermiernas kvalitet och mängd. Olika avstånd vid könsorganen mäts och en mängd andra förhållanden närstuderas. Även njurar, binjurar och andra organ är av intresse.
Minken är intressant som markör genom att den befinner sig högt upp i näringskedjan, lever i vatten (där kemikalierna förr eller senare hamnar) och att den är spridd över hela landet. Säl, örn och pilgrimsfalk är andra kända exempel på arter högt upp i näringskedjan och som påverkats svårt av miljögifterna.

Variationer mellan minkarna
– Vi tror att det i vissa regioner med mycket industrier och hushållsutsläpp finns miljögifter som kan ha effekt på djuren. Det vi sett hittills är att det verkar finnas väldigt intressanta variationer mellan minkarna, som vi försöker koppla till belastningen av miljögifter, säger Ulf Magnusson.
I början av 2000-talet fick en forskargrupp 37 miljoner kronor från Naturvårdsverket för att studera miljögifternas påverkan på djurs reproduktion. Deras resultat fick stor uppmärksamhet. Forskningen med minkarna är en fortsättning på projektet.