Mörner kritiseras för jäv

Justitieombudsmannen, JO, riktar kritik mot både Jägareförbundets ordförande, Torsten Mörner, Statens veterinärmedicinska anstalt (SVA) och Naturvårdsverket för hanteringen av försöksprojektet med vildsvinsfällor.

Det är tillverkaren av Lotinfällan, Lars-Olof Lundgren, som JO-anmält Mörner för jäv eftersom Mörner samtidigt jobbade dels som statsveterinär i projektet som skulle leda till typgodkännande av vildsvinsfällor, och dels inom Svenska Jägareförbundet, som utövade försäljning av en konkurrerande vildsvinsfälla och dessutom drev en rättsprocess mot Lotin.
– Det är tydligt att Mörners deltagande var ägnat att rubba tilltron till utvärderingens objektivitet. Torsten Mörner ska därför kritiseras för sin medverkan, skriver JO.

Även myndigheterna får kritik
Men JO konstaterar också att omständigheterna var väl kända av både SVA och Naturvårdsverket. Därför ska också de båda statliga institutionerna kritiseras för att man inledningsvis gick med på arrangemanget.
JO konstaterar att vidare förtroendeskador för vildsvinsprojektet förebyggdes genom att Torsten Mörners medverkan avbröts i mars 2010 därför att man insåg att arrangemanget var olämpligt från jävssynpunkt.