Jakt & Jägares enkät inför EU-valet visar att både Mp och V vill ha utökade förbud mot blyammunition.
Jakt & Jägares enkät inför EU-valet visar att både Mp och V vill ha utökade förbud mot blyammunition.

Mp och V vill inte stoppa blyförbud

Så står EU-kandidaterna i jaktfrågor

I juni börjar det nya EU-styret baxa fram ett förbud mot att ha blyhagelpatroner i våtmarker. Men det finns risk för att det bara är ett första steg mot ett totalförbud mot blyammunition. Jakt & Jägare har frågat de svenska riksdagspartiernas kandidater i EU-valet hur de bland annat ser på ett generellt blyhagelförbud.

Enkäten visar att Vänsterpartiets toppkandidat till EU, Malin Björk, vill jobba för att all blyammunition förbjuds – alltså även studsarkulor i bly.
Miljöpartiets Emma Nohrén svarar i sin tur att hennes parti står för en linje att blyghagel ska förbjudas i alla sammanhang. Det skulle alltså även ge ett förbud att jaga med blyhagel på fast mark.

De stora rovdjuren
Andra frågor till riksdagspartierna inför EU-valet är hur deras kandidater ser på bland annat förvaltningen av de stora rovdjuren samt ändringar av både fågel- och art- och habitatdirektivet.

Visst kan svenskarna påverka
Till sist i EU-valspecialen intervjuas M-politikern Christofer Fjellner. som efter sina 15 år i EU-parlamentet kan peka på att det de svenska EU-politikerna har ganska stora möjligheter att påverka EU-besluten i olika jaktfrågor.