Foto: Mostphotos Sedan början av september har inga fall av fågelinfluensa påträffats i Sverige, men nu ökar risken då flyttfåglarna beger sig i väg.

Myndighetsvarning om ökad risk för fågelinfluensa

Riskerna för fågelinfluensa ökar kommande veckor då vilda fåglar beger sig till nya områden. Den varningen kommer från Jordbruksverket som understryker att viruset numera cirkulerar bland vilda fåglar under alla årstider.

Vad du som djurägare kan göra

  • Förhindra kontakt med vilda fåglar och minimera risken för indirekt kontakt med vilda fåglar och deras fjädrar och avföring.
  • Gör området på din anläggning oattraktivt för vilda fåglar till exempel genom att undvika foderspill, vattenansamlingar eller annat som kan locka vilda fåglar.
  • Se över byggnader och utför nödvändigt underhåll så de är täta och har fungerande vattenavrinning.
  • Säkerställ att ventilationsdon är fågelsäkrade och laga eventuella brister i fågelnät och huvar.
  • Ge foder och dricksvatten inomhus eller under ett skydd utomhus om du håller dina fjäderfän utomhus. På så sätt kan du minimera risken för att locka vilda fåglar till det område där dina fåglar vistas.
  • Inrätta en hygiengräns där du byter kläder och skor samt tvättar händerna med tvål och vatten (använd gärna också handsprit) innan du går in i utrymmen där du håller fåglar.
  • Se till att endast nödvändig personal har tillträde till djurutrymmen.
  • Klipp ned gräs och håll rent runt byggnader och inhägnader.
  • Kontrollera och bekämpa skadedjur regelbundet.

Källa: Jordbruksverket

Nu är det viktigt att skydda tamfåglar från kontakt med vilda fåglar och hålla strikt på smittskyddsrutiner. Det påpekar Jordbruksverket i ett pressmeddelande om fågelinfluensa.

Sprids året om

Sedan 2021 har viruset spridits bland vilda fåglar året om i Europa, men i samband med att flyttfåglarna når nya områden ökar risken för smittspridning till tamfåglar.

Höstflytten medför också risker för att nya varianter av fågelinfluensaviruset kan uppstå.

Goda rutiner

– Goda hygienrutiner är A och O för alla djurägare året runt. Det är också bra att förbereda sig för att det kan bli aktuellt att ta in sina fåglar i inhägnad eller inomhus för att skydda dem mot kontakt med vilda fåglar, kommenterar Enisa Miljanic, smittskyddshandläggare på Jordbruksverket, och tillägger:

–  Om du har problem med förekomst av vilda fåglar, särskilt andfåglar i närheten av din anläggning, är det extra viktigt att du gör allt du kan för att förhindra kontakt med dina fåglar.

Här går du in och rapporterar fynd av döda eller sjuka fåglar.