Kolfiberversionen av Merkels rakrepeter Helix. Den 30 mars gick konkurrenten Blaser med på att Merkel har ensamrätt till varumärkesnamnet Helix.
Kolfiberversionen av Merkels rakrepeter Helix. Den 30 mars gick konkurrenten Blaser med på att Merkel har ensamrätt till varumärkesnamnet Helix.

Namnstrid om Helix löst

Rakrepetern Helix från Merkel ses som en utmanare till Blaser. Lagom till den svenska introduktionen av Helixbössan har rättigheterna till varumärket Helix avgjorts. Blaser går med på att låta Merkel använda Helixnamnet när det gäller jaktvapen och vapenprylar. Den rättsliga konflikten avgjordes i godo och utan ersättningsvillkor innan rättegången hann äga rum, meddelar Merkel i […]

Rakrepetern Helix från Merkel ses som en utmanare till Blaser. Lagom till den svenska introduktionen av Helixbössan har rättigheterna till varumärket Helix avgjorts. Blaser går med på att låta Merkel använda Helixnamnet när det gäller jaktvapen och vapenprylar.
Den rättsliga konflikten avgjordes i godo och utan ersättningsvillkor innan rättegången hann äga rum, meddelar Merkel i ett pressmeddelande.
Merkel introducerade Helixbössan i slutet av 2009.
På hösten 2010 registrerade Blaser Helix som varumärke hos den tyska patent- och varumärkesmyndigheten.
Merkel protesterade mot konkurrentens registrering och hänvisade bland annat till att Merkel hade tidigare rättigheter till namnet.
Den 30 mars nåddes en förlikning som innebär att Blaser går med på att Merkel har ensamrätt till varumärket Helix.