Miljødirektoratet säger nej till en ansökan om att använda bland annat plottar i vargjakten.
Foto: Will Hughes / Shutterstock.com Miljødirektoratet säger nej till en ansökan om att använda bland annat plottar i vargjakten.

Nej till hundar för vargjakt

Miljødirektoratet i Norge säger nej till Nord-Fron kommuns ansökan om att få använda hund i vargjakten. Direktoratet anser att kunskapen om plottar och rysstövare är för liten när det gäller påverkan på vilt som fått föryngringar och på tamdjur, främst får på bete.

– I ansökan ingår både ryska och amerikanska hundraser där kunskapen är relaterad till områden och jakttraditioner som förekommer utanför Norge. Osäkerheten kring att släppa sådana hundar i områden där både får och tamren betar är stor, säger Terje Bø, sektionschef på Miljødirektoratet, till tidningen Nationen.

”Situationen kräver ett pilotprojekt”
Stortingsrepresentanten Anne Tingelstad Wøien (sp) anser att Miljødirektoratet omgående öppnar upp för ett provprojekt kring rovdjursjakt med specialhundar.
– Situationen för fårägarna i Gudbrandsdalen har blivit så prekär att ett pilotprojekt med användande av specialhundar i jakt på varg skulle vara ett viktigt försök till att få mer erfarenheter, säger Anne Tingelstad Wøien till Nationen.

”Obegripligt beslut”
Hon menar att Miljødirektoratets avslag på ansökan är helt obegriplig och att hänvisningen till att det finns för lite kunskaper inte är godtagbar. 
– Miljødirektoratet säger ju samtidigt att de faktiskt kan öppna för jakt med hund i kortare perioder och att de redan gett tillstånd för användande av hund i jakt på lo. Då borde ett försök med hundar i vargjakt också vara möjligt att genomföra, säger Anne Tingelstad Wøien till Nationen.

Åtgärd som ger kunskaper
Även Venstres stortingsrepresentanter Erik Ringnes och Ketil Kjenseth tycker att Miljødirektoratet bör tillåta användandet av hund för att få mera kunskaper.
– En del av rovdjursförlikningen är att vi ska skaffa oss mer kunskap och en mer effektiv förvaltning. Användandet av hund i vargjakt som det getts tillstånd för är bland de åtgärder som vi måste öppna upp för, säger de två till tidningen Østlendingen.
De menar dessutom att användandet av hundar gör det möjligt att fälla varg på kortare tid, eftersom vargjakt på barmark är svårt. Att få expertishjälp från svenska rovdjursjägare med hund ser de båda också som ett tillfälle att lära sig mer.