Dna-analysen av spillning, från områden där angrepp har ägt rum, visar att den kommer från två vargindivider.
Dna-analysen av spillning, från områden där angrepp har ägt rum, visar att den kommer från två vargindivider.

Nej till jakt på Bollnäsvarg

På tisdagen avslog länsstyrelsen ansökan om skyddsjakt på varg i Bollnäs kommun, eftersom det inte går att fastställa att vargen/vargarna i området är mer benägna att angripa tamdjur än andra vargar.

Skyddsjaktsansökan på en varg i Belsbo, Bollnäs kommun, inkom till Länsstyrelsen i Gävleborgs län den 10 september. En orädd varg ska ha setts i området.
Sedan dess har flera rapporter om observationer på varg gjorts i Bollnäs kommun. Får har dessutom angripits vid två tillfällen, i Västansjö och Röste, vilket Jakt & Jägare har rapporterat tidigare. Sammanlagt tio får har mist livet i samband med angreppen.

Spillning från två vargar
Länsstyrelsen har undersökt spillning från områdena. Dna-analysen visar att den kommer från två individer.
I det här fallet anser länsstyrelsen att de två angreppen på får som har rapporterats kan ha utförts av varg, och mycket väl av samma varg/vargar. Dessutom kan det vara samma varg/vargar som angrep får i Lingbo i augusti.

Ingen förhöjd risk för allvarlig skada
Trots det bedömer länsstyrelsen att det inte går att fastställa att vargen/vargarna i området är mer benägna att angripa tamdjur än andra vargar. Således går det inte att säga att det i det aktuella fallet råder en förhöjd risk för allvarlig skada, motiverar länsstyrelsen sitt beslut.