Foto: Länsstyrelsen i Västra Götaland Det revirmarkerande helsyskonparet i Brängenreviret har fått åtminstone två valpkullar. Här syns några av valparna som föddes 2021.

Nej till skyddsjakt på Brängenhanen

Vargarna i Brängenreviret har angripit får vid ett tillfälle. 35 får dödades och elva saknades efter angreppet. Men det är inte tillräckligt för att besluta om skyddsjakt, anser länsstyrelsen i Västra Götaland som avslår LRF:s ansökan.

Angreppet ägde rum den 21 juli vid Årås kvarn i Kölingared väster om Mullsjö och inom gränsen för Brängenreviret.

Trots det trodde länsstyrelsen i Västra Götaland att det var hanen i grannreviret Ripelången, sydost om Herrljunga, som hade utfört angreppet. Han dödade nämligen får i Brängenreviret i december förra året, och har utfört flera angrepp på får i närområdet under de senaste månaderna.

Snabbt beslut om spårning

När angreppet vid Årås kvarn ägde rum pågick redan skyddsjakt på Ripelångehanen.

Men länsstyrelsen fattade trots det snabbt ett nytt beslut om skyddsjakt.

”Skyddsjakten var tillåten från beslutsdatum tills dess spårning efter den angripande vargen inte längre var möjlig och jakten kopplad till spårningen avslutad. Ingen varg sköts på detta beslut”, beskriver länsstyrelsen i ett pressmeddelande.

Fel individ misstänkt

Dagen efter angreppet i Årås kvarn fälldes Ripelångehanen, som länsstyrelsen alltså trodde var den individ som hade utfört det omfattande angreppet.

Men en dna-analys visade att det inte var han, utan den revirmarkerande hanen i Brängenreviret, som var den skyldige.

Det fick LRF i Västra Götaland och LRF i Jönköping att tidigare den här veckan ansöka om skyddsjakt på Brängenhanen.

”Bara ett angrepp”

Nu har länsstyrelsen fattat beslut i ärendet och svaret till LRF är: Nej.

”Länsstyrelsen konstaterar i avslaget att bara ett angrepp på en fårbesättning ägt rum sedan Brängenreviret etablerades vintern 2020/2021. Brängenreviret består också av två genetiskt viktiga individer, som på grund av låg skadebenägenhet är viktiga för den genetiska förstärkningen av den svenska vargpopulationen”, skriver länsstyrelsen i pressmeddelandet.

Myndigheten påpekar dock att om nya angrepp sker kan frågan om skyddsjakt prövas igen.