Skogsägaren hoppades få möjlighet att avliva vildsvin med revolver i samband med eftersök, men fick nej.
Foto: Shutterstock Skogsägaren hoppades få möjlighet att avliva vildsvin med revolver i samband med eftersök, men fick nej.

Nej till vildsvinseftersök med revolver

Det blir inget eftersök på vildsvin med magnumrevolver för 80-åringen. Förvaltningsrätten säger nej med hänvisning till Polismyndighetens bedömning av enhandsvapen.

Den 80-årige mannen ansökte hos Polismyndigheten i region Öst om tillstånd att inneha en Ruger GP 100 i kaliber .357 magnum med syftet att skjuta vildsvin.
Ansökan avslogs med motiveringen att ”det aktuella vapnet är inte tillåtet eller lämpligt för vildsvinsjakt”.

Överklagade beslutet
Men mannen gav sig inte och överklagade beslutet till förvaltningsrätten i Linköping.
I överklagan betonade han att vapnet uteslutande skulle användas till eftersök, inte jakt i egentlig mening.
Han nämner att han har stora problem med vildsvin i sin skogsplantering som är tät och svårgenomtränglig. En plats där vildsvin ofta gömmer sig.
Sedan påpekar han att det är livsfarligt med eftersök av ett påskjutet vildsvin med ”ett ohanterligt gevär i snårskog”.

Flera skott i följd
80-åringen beskriver därefter ett tryggare scenario:
”Det enda vapen man kan känna sig säker med är en magnumrevolver med double actionmekanism där man kan avlossa flera skott i tät följd. Ett enhandsvapen i kaliber .22 skulle inte ha tillräckligt stoppande effekt på ett anfallande vildsvin”.
Mannen nämner också att det finns exempel på andra personer som har beviljats tillstånd att använda revolvrar i kaliber 9 mm vid eftersök.

Avslår överklagan
Men Förvaltningsrätten avslår överklagandet och fastslår att tillstånd att inneha enhandsvapen bara meddelas om det finns ”synnerliga skäl”.
Man skriver också att vapenlagens förarbeten är tydliga med att det ska råda sträng kontroll över skjutvapen för att ”förhindra att vapen används i brottslig verksamhet”.
Sammanfattningsvis konstaterar domstolen att enhandsvapen av halvautomatisk typ eller dubbel action inte är lämpliga att använda vara sig vid jakt eller avlivning.