Dovhjortarna som är på rymmen får bara skyddsjagas av hägnägaren, anser länsstyrelsen i Skåne.
Foto: Peter Wey/Shutterstock Dovhjortarna som är på rymmen får bara skyddsjagas av hägnägaren, anser länsstyrelsen i Skåne.

Nekas jakt på dovrymlingar

En bonde i Svängsta, I Blekinge län, nekas skyddsjakt på dovhjortar för att skydda grödorna. Dovviltet har rymt från ett hägn.

Fågelskrämmor fungerar inte och ytan är för stor för elstängsel, anför han som argument.
Men länsstyrelsen säger nej, dels för att skador inte dokumenterats, dels för att det redan finns ett tillstånd för skyddsjakt. Det gäller ägaren till det hägn som dovviltet rymt från.
Även Jägareförbundet har gjort tummen ned för att bonden ska tillåtas ha skyddsjakt på rymlingarna.