Norsk tidning utlyser namntävling på vargtiken från Galven

Den årsgamla vargtiken från Galvenreviret i Hälsingland som är på vandring i Norge har vänt Norrut. På torsdagen befann den sig i Elverum, sydväst om Trysil.

Tiken har under en tid hållit till i Kongsvinger och kan på sin väg Norrut ha slagit till mot fårbesättningar. Personal från Statens Naturoppsyn undersökte på torsdagen om detta var riktigt.
Vargtiken från Galvenreviret, som orsakat en hel del skador bland tamdjursbesättningar på sin väg genom Norge, har blivit ett hett diskussionsämne och till och med en valfråga i Norge.
Med tanke på vargtikens stora betydelse för debatten så bör den ha ett riktigt namn, anser lokaltidningen i Kongsvinger och Glomdalen, glomdalen.no.
Tidningen utlyser nu en namntävling bland sina läsare. Tidningen föreslår att namnet bör klinga östeuropeiskt eller möjligen svenskt, med tanke på tikens ursprung och det faktum att tikens vargpappa är en invandrare från Ryssland.