Norsk vargjakt stoppad

Det norska Miljøverndepartementet har stoppat all licensjakt på varg sedan den överklagats av Norges Naturvernforbund.

Sju av Norges åtta regionala rovviltnämnder har gett tillåtelse att jaga varg i vinter. Jakten inleddes den 1 oktober och skulle vara tillåten till den 31 mars. Totalt 12 vargar fanns i tilldelningen. 
Beslutet att tillåta jakten överklagades snart av Norges Naturvernforbund.
– Vi är väldigt glada för att departementet har stoppat jakten, säger Arnodd Håpnes på Naturvernforbundet till nationen.no.
Han menar att den norska licensjakten på varg strider mot Bernkonventionen.
– Här står det att alla andra medel ska vara prövade först innan man sätter igång med licensjakt, säger Arnodd Håpnes till nationen.no.

”Ett försök att sabotera”
Kåre Gunnar Fløystad, vice ordförande i rovviltsnämnden i region 2, menar att det plötsliga stoppandet av jakten är provocerande.
– Det är ett försök att sabotera rovviltnämndernas arbete. Det är ju nu som många jägare är i skogen, och om departementet skulle ha stoppat jakten så borde de ha gjort det med en gång och inte väntat tills jakten pågått i en vecka, säger Kåre Gunnar Fløystad till nationen.no.
Han menar att stoppet bara kommer att ge anledningar till konflikter och att det dessutom är svårt att få ut informationen till de jägare som befinner sig i områden där det är dålig täckning på mobiltelefonerna.

”Brott mot rovviltsförlikningen”
Marete Furuberg, ordförande för Norges Bonde- og Småbrukarlag, anser att stoppandet av jakten är ett brott mot rovviltsförlikningen som togs fram förra sommaren. 
– Departementet har vetat om överklagan länge. Om det är så att det inte finns några omedelbara svar så måste vi fråga oss om ministeriet har förhalat frågan. I sådan fall är det för länge att spendera veckor med att behandla överklaganden. Småbrukarlaget kräver att departementet agerar omedelbart, säger Marete Furuberg till nationen.no.