Nu agerar regeringen om fjälljakten

Föreslår återställning till gamla regler från 1 april

Nu har regeringen startat arbetet för att infria vallöftet om en återställning av fjälljakten. Från och med 1 april 2016 ska rätten till småviltsjakt och handredskapsfiske i fjällen upplåtas till personer fast bosatta i Sverige.

Regeringens förslag är dock att även människor som fått en närmare anknytning till Sverige ska få omfattas av rätten.
”Första stycket gäller även den som inte är fast bosatt i Sverige men omfattas av Sveriges internationella åtaganden om etableringsfrihet, arbetskraftens fria rörlighet och utbyte av tjänster och som därigenom har uppnått en närmare anknytning till Sverige”, skriver regeringen.

Hårt jakttryck och konflikter
Det var 2007 som reglerna ändrades så att även utländska jägare och fiskare hade samma rätt som människor bosatta i Sverige. Det skedde efter påstötningar från EU.
Förändringen uppges ha lett till för hårt jakttryck och konflikter mellan utländska jägare och rennäringen och svenska jägare.

Ute på remiss
Nu avser alltså regeringen att återställa den gamla ordningen och ge människor bosatta i Sverige, eller med en närmare anknytning till Sverige, förtur. Förslaget är utskickat på remiss och om planerna håller införs de nya reglerna den 1 april.
Formellt handlar det om en förändring av rennäringsförordningen.

Läs regeringens förslag här