Två vargar i reviret Nyskogen, i närheten av Tallåsen, får skjutas under vinterns licensjakt.
Foto: Märit Pringle/Mostphotos Två vargar i reviret Nyskogen, i närheten av Tallåsen, får skjutas under vinterns licensjakt.

Ny gräns för vargjakten i Gävleborg

Områdesgränsen för var licensjakten på varg i Gävleborgs län ska bedrivas har ändrats, eftersom nya spårningar har förbättrat länsstyrelsens kunskap om var vargarna i Nyskogen och omgivande revir rör sig.

Det är den norra gränsen, där Nyskogenreviret gränsar till ett annat vargrevir, som har ändrats. Istället för att gå rakt över berg och liknande är gränsen nu anpassad utifrån hur vägarna i området sträcker sig.
– Anledningen till ändringen är att jakten ska bli mer praktiskt genomförbar, förklarar Hans Nordin, handläggare på Natur- och viltenheten på Länsstyrelsen i Gävleborg.
En karta över den nya avgränsningen av jaktområdet finns på länsstyrelsens hemsida.