Moderaternas riksdagsledamot Johan Hultberg frågar skriftligt inrikesminister Anders Ygeman (S) vad han tänker göra åt polisens långa handläggningstider för vapenlicenser.
Foto: Montage / Emelie Helldén / Kristian Pohl - Regeringskansliet Moderaternas riksdagsledamot Johan Hultberg frågar skriftligt inrikesminister Anders Ygeman (S) vad han tänker göra åt polisens långa handläggningstider för vapenlicenser.

Ny M-fråga om vapenlicenshaveriet

Moderaternas riksdagsledamot Johan Hultberg har ställt en skriftlig fråga till inrikesminister Anders Ygeman (S) om vad han tänker göra för att komma till rätta med de långa handläggningstidernan för vapenlicenser.

Johan Hultberg (M) skriver i frågan till Anders Ygeman (S) att han vid upprepade tillfällen frågat honom om polisens oacceptabelt långa handläggningstiderna. Han har dessutom presenterat konkreta förslag för att lösa problemet, bland annat genom att ge polisen direkt åtkomst till jägarexamensregistret och ge möjligheter till auktoriserade och utbildade vapenhandlare licenser när de byter vapen inom samma vapenklass.

”Läget är akut”
Det regeringen hittills gjort är att ha gett polisen i uppdrag att redovisa och utveckla arbetet med hanteringen av vapentillstånd, där det bland annat ingår att redovisa olika faktorers påverkan på handläggningstiderna, genomföra rutiner för ett effektivt och rättssäkert arbete samt säkerställa att hanteringen av vapentillstånd är enhetlig inom Polismyndigheten.
”Det är ett uppdrag som jag har välkomnat men som ska slutredovisas först den 1 mars 2017. Det är bekymmersamt att regeringen inte kräver att polisen agerar snabbare än så. Problemen med långa handläggningstider har nämligen varit ett gissel för jägare, sportskyttar och kanske särskilt för vapenhandlare under lång tid, och för många handlare är situationen nu akut”, skriver Johan Hultberg i den skriftliga frågan.

Vapenhandlare tvingad till konkurs

Han hänvisar även till att vapenaffären Småländska Vapen i Ingelstad försatts i konkurs som en direkt följd av de långa handläggningstiderna.
”Huvudorsaken till konkursen var enligt företagets ägare polisens senfärdighet med att bevilja vapenlicenser. Småländska vapen startade sin verksamhet redan 1925 och tog sig således igenom många svåra tider och djupa konjunkturnedgångar men till slut knäcktes företaget alltså av statens oförmåga att göra sitt jobb inom rimlig
tid”, skriver Johan Hultberg (M).
Hultberg påpekar att polisens långa handläggningstider skapar mycket stora likviditetsproblem.
”Det är helt oacceptabelt att företag tvingas i konkurs på grund av polisens långa handläggningstider för vapenlicens”, skriver Johan Hultberg.
På grund av detta vill Johan Hultberg ställa följande fråga till inrikesminister Anders Ygeman:
”Vilka åtgärder avser statsrådet att vidta för att komma till rätta med de för långa handläggningstiderna?”