Foto: Mostphotos Vargtiken skapar oro och rädsla för främst barns säkerhet, och länsstyrelsen anser att det finns risk för allvarlig skada. (arkivbild)

Ny skyddsjakt på närgången vargtik i Ljusdal

Länsstyrelsen i Gävleborg har för fjärde gången beslutat om skyddsjakt på en närgången vargtik som rör sig bland bebyggelse, på tomter och nära människor i Ljusdals kommun.

Vargtiken, född i Tönsenreviret, har uppehållit sig kring Korskrogen och Färila i Ljusdals kommun sedan december 2021 och under denna tid kontinuerligt vistats i närheten av bebyggelse och människor.

Den 3 maj, 10 juni och 2 september 2022 beslutade länsstyrelsen om skyddsjakt efter vargtiken. Skyddsjakterna genomfördes, men utan önskvärt resultat.

Ny skyddsjaktsansökan

Den 9 januari tog länsstyrelsen emot en ny ansökan om skyddsjakt.

I den stod att det nu är två vargar som uppehåller sig i samhällen angränsande till Korskrogen, och att det skapar oro och rädsla för främst barns säkerhet. Bifogat fanns en lista med observationer, inklusive bilder och filmer, från de senaste månaderna.

Sedan ansökan kom in har länsstyrelsen vid flera tillfällen dokumenterat spår efter vargar i området. Dna-analyser visar att det är tiken från Tönsenreviret och att hon nu har slagit sig ihop med en hane, född i reviret Ölen i Örebro län.

Risk för allvarlig skada

Eftersom länsstyrelsen anser att det inte finns någon annan lämplig lösning än skyddsjakt har myndigheten i dag beviljat skyddsjakt på vargtiken.

– Trots att boende i området upprepade gånger försökt skrämma bort vargen fortsätter den återkomma till samhällena. Under de senaste veckorna har dessutom tikens närvaro eskalerat. Det är svårt att skrämma en varg som redan har det här rörelsemönstret. Vi gör därför bedömningen att det råder risk för att den kan orsaka allvarlig skada mot människor och tamdjur, kommenterar Simon Viklund på länsstyrelsen i Gävleborg i ett pressmeddelande.