Jägare som jagar på marker som är med i nya älskötselområden i Västerbotten får fler älgar att fälla.
Foto: Tony Campbell/Shutterstock.com Jägare som jagar på marker som är med i nya älskötselområden i Västerbotten får fler älgar att fälla.

Nya ÄSO får fler älgar

I Västerbotten har jägare som gått med i de nya älgskötselområdena (ÄSO) fått flera älgar att fälla än de som fortfarande jagar i det gamla organisationssättet.

Många tycker att detta är orättvist, bland annat Calle Franklin, ordförande i Lycksele jaktvårdskrets. Han hoppas att länsstyrelsen rättar till detta till nästa år.
– Om grannlaget har fått fyra älgar mer trots att man har liknande areal och förutsättningar är det inte bra. Trots allt mäts ju jakten i antal tillfällen att fälla en älg, säger Calle Franklin till Sveriges Radio P4 Västerbotten.

Stora skillnader
I zon 8 i Lycksele kommun, som består av 13 områden, är den största skillnaden hela 58 procent. Sex av dessa områden är medlemmar i det nya älgskötselområdet och har tilldelats en älg per 319 hektar. De som inte är medlemmar har fått en älg per 489 hektar. På andra håll är skillnaderna mellan 20 och 30 procent.
Calle Franklin misstänker att skogsbolagen har ett stort inflytande på tilldelningarna i älgskötselområdena, vilket då kan skapa dessa orättvisor.