Väntans tider i sikte? Nya betalrutiner för ansökningar om vapenlicens ska på sikt ge kortare handläggning i Skåne. Men i början kan det snarare bli en längre väntan.
Foto: Shutterstock.com Väntans tider i sikte? Nya betalrutiner för ansökningar om vapenlicens ska på sikt ge kortare handläggning i Skåne. Men i början kan det snarare bli en längre väntan.

Nya betalrutiner för vapenlicens

Polisen i Skåne har ändrat sina rutiner för betalning av ansökan om vapenlicens. Det innebär att polisen skickar ut ett inbetalningskort så fort en korrekt ifylld ansökan registeras. Det gäller bara för den enskilda ansökningen eftersom den får ett unikt OCR-nummer.

Det går alltså inte att betala en större avgiftssumma som täcker flera olika ansökningar.
Tidigare kunde man betala direkt i luckan hos polisen i samband med att det lämnades in en ansökan.

Kortare väntetid – på sikt
– Vi har förhoppningar om att förändringen på sikt ska kunna bidra till att vi får kortare handläggningstider för vapenärenden, säger Torben Pedersen, Skånepolisens tillståndssektion, i ett pressmeddelande.
Samtidigt flaggar Torben Pedersen för att övergången till det nya systemet snarare kan ge längre väntan på vapenlicenser. Dessutom kan semesterperioden förrvärra vänteläget.
– Därför är det bra att ansökningar lämnas in i god tid, kommenterar Torben Pedersen.