PO Östergren har utbildat 14 skytteinstruktörer från Jägarnas Riksförbund.
PO Östergren har utbildat 14 skytteinstruktörer från Jägarnas Riksförbund.

Nya instruktörer ska verka för bättre jaktskott

I samarbete med PO Östergren, som driver företaget Vidderna med jakt- och skytteutbildning, utbildade JRF 14 skytteinstruktörer vid Stora Sundby vid Hjälmaren.

Avsikten med utbildningen är att dessa 14 i egen regi skall sprida utbildningen på regional och lokal nivå.
Utbildningen bygger på att lära ut grunderna i jaktskyttet. Det skall leda till bättre och säkrare skott vid praktisk jakt.
– JRF har insett behovet av instruktörer som kan grunderna i jaktskytte eftersom många influenser på instruktörssidan i dag är specialiserade och tävlingsinriktade. Det har medfört att man glömt grunderna och i onödan krånglar till utgångsställningar med mera, kommenterar Ulf Kallin, JRF:s riksviltvårdskonsulent.
Under två soliga vårdagar genomgick Rolf Andersson och Stig Engman från region norr, Bo Karelius, Ola Krona, Tore Tim­gren, Sivert Borup, Ulf Kallin och Kjell Dahlin från region mitt samt Preben Garner, Anders Johansson, Anders Salomonsson, Mattias Haglycke, Krister Andersson och Ronny Johansson från region syd PO:s grundläggande instruktioner.
Fick aha-upplevelser
Trots klart varierande skytte och jakterfarenheter fick samtliga en hel del aha-upplevelser och övningar att träna på för att själva bli säkrare skyttar.
– Nästa steg blir nu att skytteinstruktörerna i sin tur snarast möjligt skall utbilda ytterligare instruktörer för att så småningom kunna erbjuda bra instruktioner till samtliga besökare på våra skjutbanor, förklarar Ulf Kallin.
En uppmaning till distrikt och avdelningar är nu att snarast möjligt utnyttja den nyvunna kompetensen och planera vidareutbildningar.
För eventuella frågor kontakta förbundets skytteansvarige, Preben Garner.