Här är hela gänget, utom två, nyutexaminerade jägarna samlade vid Bocksättersbanan utanför Söderköping tillsammans med de båda kursledarna, Peder Grankvist, sittande på huk till höger och Sven-Erik Pettersson, längst till vänster.
Här är hela gänget, utom två, nyutexaminerade jägarna samlade vid Bocksättersbanan utanför Söderköping tillsammans med de båda kursledarna, Peder Grankvist, sittande på huk till höger och Sven-Erik Pettersson, längst till vänster.

Nya jägare som föryngrar jägarkåren

Ytterligare 19 unga jägare i Söderköping har avlagt sin examen och bidrar till att jägarkåren föryngras.

Ett par föräldrar, som gick utbildningen tillsammans med sina barn, ingick också i gruppen.
– Den här gruppen har hållit på i precis ett år och vi har valt att jobba i lite lugnare takt, säger Peder Grankvist, distriktsordförande för Jägarnas Riksförbund i Östergötland, som varit ansvarig för utbildningen.
De flesta är skolungdomar som har skolarbetet att tänka på också. Till sin hjälp har Peder Grankvist haft Sven-Erik Pettersson och Krister Andersson.
Två föräldrar ingick i gruppen. Dessutom ett par äldre ungdomar, 22 och 28 år. I övrigt låg deltagarna inom åldersspannet 13-17 år. 
Detta innebär i sin tur att de flesta av dem inte kan ge sig ut på jakt. För dem som är under 15 år är det endast skytte på skjutbanan som gäller än så länge.
Uppsiktsjakt
För dem som är mellan 15 och 18 år är det uppsiktsjakt som gäller. Detta betyder att någon vuxen måste vara med på passet och samtidigt är den som har ansvaret. Från 18 år är det sedan möjligt att skaffa sig eget vapen och jaga på egen hand.
– Jag är imponerad över hur duktiga ungdomarna i den här gruppen är. Det finns förutsättningar att flera i gruppen kan bli riktigt duktiga skyttar och när det gällde att skjuta godkänt på älgbanan har de i snitt skjutit endast sex serier, berättar Peder Grankvist.
Erfarenhet av skytte har samtliga i gruppen redan hunnit skaffa sig genom att vara med på det ungdomsläger som klubben årligen arrangerar. Några av dem har till och med varit med flera gånger.

Ungdomslägret väcker intresset och höstens kull är ett exempel på att det är en lyckad satsning.
– Genom att flera unga på det här sättet blir intresserade av skytte finns det förutsättningar att klubben också kan leva vidare. Vi är i dagsläget alldeles för många gamla uvar, kommenterar Peder Grankvist.
Nu har klubben också valt att subventionera ungdomarnas jägarexamensutbildning. De har betalat cirka 2 500 kronor, jämfört med normalkostnaden 7 500 kronor. 
Ett par av dem som nu tagit jägarexamen är tjejer, Caroline Fang och Jenny Stockberg. 
Jenny spås en framtid inom skyttet, med gott påbrå via en pappa som är skytt. Det gäller även storasyster Emma.