Foto: Shutterstock De nya föreskrifterna medför bland annat att en björnjägare måste uppdatera sig om återstående tilldelning en gång i timmen.

Nyheter: Hund vid björnåtel och flexibel jakttid

Flexibel jakttid för björn och hundsläpp vid åteln är två regeländringar som träder i kraft den 1 november. ”Det är väldigt bra och något som JRF har jobbat hårt för, sedan finns annat som är direkt dåligt”, säger riksviltvårdskonsulent Jens Gustafsson.

Bakgrunden är ett regeringsbeslut i augusti om ändringar i jaktförordningen, förordningen om förvaltningen av björn, varg, lo och kungsörn samt förordningen om viltförvaltningsdelegationer.

Förutsägbart och tydligt

Förutom att skapa ett regelverk som bidrar till förutsägbarhet och tydlighet ska nyordningen medföra att förvaltningen av de stora rovdjuren mer blir en sak för respektive länsstyrelse.

De nya föreskrifterna innebär bland att flexibel jakttid för björn införs och att åteljakten förenklas. Det blir dessutom tillåtet att släppa hunden vid en björnåtel, något som Jens Gustafsson, riksviltvårdskonsulent på Jägarnas riksförbund, JRF, välkomnar.

”Styra jakten mot lovligt”

– Den förändringen är något som vårt förbund har kämpat hårt för, nu får man större möjlighet att styra jakten mot lovliga djur. Man tar också bort den rättsosäkra situationen med en massa oklarheter och därmed risken för att fällas för jaktbrott utan avsikt.

Jens Gustafsson tycker också att flexibel jakttid för björn är en bra förändring, nu blir det lättare att ta hänsyn till lokala förhållanden.

Koll på tilldelningen

Men en av de björnrelaterade nyheterna menar han är minst sagt olycklig, att en björnjägare måste uppdatera sig angående kvarvarande tilldelning minst en gång i timmen.

– Det är bara att tänka sig problematiken när det ska ske utan täckning i väglöst land, vi kommer att vara mycket kritiska.

Jens Gustafsson tillägger:

– Det är också tråkigt att man inte fick med en av de viktigaste frågorna, att slopa fredandet av björnhonor med ungar. Det vore bättre att jaga djur jägarmässigt, som det är nu får man som resultat en skev population.

De nya föreskrifterna medför:

1 Nya bestämmelser om licensjakt på järv.

2 Flexibel jakttid för björn.

3 Förtydligat krav på att länsstyrelsen ska beakta förutsättningarna för tamdjursskötsel och främja god samexistens mellan människor och stora rovdjur vid beslut om licensjakt. 

4 Förenklade regler om åteljakt på björn bland annat vad gäller åteljaktens syfte och anmälningsplikt för åteljakt. Det blir tillåtet med hundsläpp vid björnåtel.

5 Förtydligande om användning av hund vid licensjakt på stora rovdjur. 

6 Tydliggörande vad gäller bevakning av återstående tilldelning vid genomförandet av jakten. Kravet blir att jägaren uppdaterar sig minst en gång varje timme. 

7 Ett förtydligande om att fällt djur ska avräknas licenstilldelningen i det län där det först påsköts.

8 De allmänna råden som funnits tidigare tas bort.

Vad innebär förordningsändringarna?

1 Det kommer inte längre fastställas några länsvisa miniminivåer för varg. Efter förslag från samverkansråden kommer Naturvårdsverket endast att fastställa miniminivå för förekomsten av varg i vart och ett av rovdjursförvaltningsområdena. För björn, järv och lo sker ingen ändring i detta avseende.

2 För samverkan mellan länsstyrelserna i ett rovdjursförvaltningsområde finns särskilda samverkansråd inrättade. I förordningen har det nu förtydligats att de tre samverkansråden ska samverka med varandra i frågor om förvaltning av de stora rovdjuren. 

3 Förslag till miniminivåer som lämnas från samverkansråden till Naturvårdsverket får inte innebära att upprätthållandet av en gynnsam bevarandestatus för arterna försvåras.

Källa: Naturvårdsverket