För tredje gången har ”Hedin-åklagaren” Lars Magnusson åkt på ett bakslag om Snapphanevargen, som sköts av misstag. Högsta domstolen, HD, tar inte upp fallet. Bötesdomen på 25 000 kronor står därmed fast och skyttens jaktkamrater har startat en insamling för att täcka böterna.
Foto: Polisen För tredje gången har ”Hedin-åklagaren” Lars Magnusson åkt på ett bakslag om Snapphanevargen, som sköts av misstag. Högsta domstolen, HD, tar inte upp fallet. Bötesdomen på 25 000 kronor står därmed fast och skyttens jaktkamrater har startat en insamling för att täcka böterna.

Nytt bakslag för miljöåklagaren

HD tar inte upp Snapphanevargen

(UPPDATERAD) Miljöåklagare Lars Magnusson, som är mest känd för Hedinfallet om misstänkt illegal vargjakt, har fått ett nytt bakslag om Snapphanevargen. Högsta Domstolen, HD, tar inte upp fallet med varghannen som av misstag sköts i norra Skåne hösten 2018.

Skytten trodde att han sköt i en räv. Straffet på villkorlig dom i kombination med dagsböter står därmed fast för den nu 39-årige jägaren, som själv polisanmälde sitt ödesdigra misstag.
I Hässleholms tingsrätt yrkade miljöåklagare Lars Magnusson på att mannen skulle dömas för grovt jaktbrott och att hans vapen skulle förverkas.
Försvaret hävdade att den åtalade agerat oaktsamt, men absolut inte gjort sig skyldig till grovt jaktbrott. Han var ju helt förvissad om att han siktade och sköt på en räv.

Oaktsamhet ska beaktas
I domslutet skrev tingsrätten att jaktbrott beträffande varg normalt är att bedöma som grovt eftersom det avser ett hotat, sällsynt eller annars särskilt skyddsvärt vilt. Samtidigt konstaterar tingsrätten att bedömningen inte enbart kan utgå från dessa så kallade rekvisit och stöder sig på att Högsta Domstolen i en dom slagit fast att även faktorer ska beaktas såsom om gärningsmannen handlat av oaktsamhet, om det gäller endast ett enstaka tillfälle och av omständigheterna i övrigt.

Flera förmildrande omständigheter 
I det här fallet valde tingsrätten också att ta hänsyn till en rad förmildrande omständigheter som att mannen själv polisanmälde händelsen, att han tidigare var ostraffad och att han hade allmänt goda vitsord. Han dömdes därför bara för jaktbrott av normalgraden till villkorlig dom och dagsböter på sammanlagt 25 000 kronor. Han fick också, tvärt emot åklagarens krav, behålla sitt jaktvapen.
Miljöåklagaren Lars Magnusson var dock inte nöjd med den här domen. Han ville att mannen skulle dömas till samhällstjänst för grovt jaktbrott och överklagade därför tingsrättens dom till hovrätten. Här blev det dock på nytt ett bakslag för miljöåklagaren. Hovrätten gick på samma linje som tingsrätten.

Riksåklagaren överklagade till HD
När nu HD meddelar riksåklagaren, RÅ, att domstolen vägrar prövningstillstånd, fastställs den villkorliga domen för jaktbrott av normalgraden. Vargskytten får också behålla sitt vapen. RÅ yrkade i sin överklagan att HD skulle bestämma påföljden till villkorlig dom med samhällstjänst för grovt jaktbrott.
Den 39-årige jägarens jaktkamrater har startat en insamling för att täcka böterna på 25 000 kronor. Det beloppet är redan avklarat. Kvar för jägaren att betala är försvarskostnader och en avgift till Brottsofferfonden på 9 119 kronor. Det täcker inte insamlingen.