Människor i Ockelbo upplever fortfarande en oro över vargar och andra rovdjur, trots att man genomfört en licensjakt på varg, visar en enkätundersökning.
Foto: Kjetil Kolbjornsrud / Shutterstock.com Människor i Ockelbo upplever fortfarande en oro över vargar och andra rovdjur, trots att man genomfört en licensjakt på varg, visar en enkätundersökning.

Ockelbobor oroar sig över vargar

500 slumpvis utvalda personer boende i Ockelbo kommun har fått en enkät med frågor om vargen och hur de påverkas. Länsstyrelsen tolkar de inkomna svaren som att människor tycker att licensjakten inte gett tillräckligt resultat, skriver länsstyrelsen på sin webbsida.

Det var i oktober som länsstyrelsen i Gävleborgs län skickade en enkät till 500 slumpvis utvalda personer i Ockelbo kommun. Syftet med enkäten var att få veta hur människor i kommunen upplever det att ha varg och andra rovdjur i sin närhet och hur de påverkats av licensjakten på varg. Jakt & Jägare skrev om det här.
Nu har länsstyrelsen fått svar på enkäten från 54 procent av mottagarna, vilket motsvarar 10 procent av personer över 18 år boende i kommunen.
66 procent av dem menar att det vardagliga livet påverkas av rovdjur, bland annat att de minskat på sina friluftsaktiviteter. Resultatet visar också att oron över vargar och rovdjur inte minskat, utan snarare ökat.

Har inte påverkats av licensjakten
Över hälften svarade också att vardagen inte påverkats av licensjakten på varg och dess resultat. Detta tolkar länsstyrelsen som att licensjakten inte upplevs som tillräcklig av de som svarat.
– Det kan dock vara svårt att fånga upp långsiktiga effekter efter bara ett år med vargjakt. Därför är det viktigt för oss att fortsätta följa länsinvånarnas upplevelse av att leva med rovdjur i sin närhet, kommenterar Joel Isensköld, enhetschef på Natur- och viltenheten på länsstyrelsens webbsida.