Ökad förankring i jaktfrågor

Erica von Essen, forskare vid Sveriges lantbruksuniversitet, anser att det behövs nya deltagandeprocesser när det gäller jakt och rovdjur.

– Det går inte att få en brett accepterad linje när representanterna i viltförvaltningsdelegationerna företräder olika intressegrupper med på förhand bestämda mål. Det behövs fler som inte ser sig som intresserepresentanter i processerna och den lokala förankringen bör öka, säger hon i en intervju i Norrköpings Tidningar.

Måste förstå fenomenet

Erika von Essen har gjort sig känd för sin forskning kring mekanismerna som leder till illegal jakt. Hon har fått utstå mycket kritik från vissa håll, där man menar att hennes slutsatser legitimerar illegal jakt.

– Att använda förklaringsmodeller som tar hänsyn till drivkrafterna är inte att legitimera illegal rovdjursjakt utan syftar till att förstå fenomenet bättre, svarar hon på den kritiken.

Hela intervjun finns här: