Orädd björn utanför Falun ska skjutas

Den björn som under flera veckors tid har funnits i och utanför byar söder om Falun ska skjutas. På grund av problembilden har länsstyrelsen på eget initiativ tagit beslut om skyddsjakt på björnen.

– Den sammanlagda bilden gör att vi har tagit ett beslut om skyddsjakt utan att någon har ansökt om det, säger Ellinor Theorin, vilthandläggare vid länsstyrelsen, i ett pressmeddelande.
Länsstyrelsen gör bedömningen att det är en och samma björn som under flera veckors tid rört sig vid bostads- och stugområden i södra delen av Falu kommun. Därför anser myndigheten att skyddsjakt är en nödvändig åtgärd för att minska risken för ytterligare skador och fortsatta problem.

Rotat i soptunnor, bikupor och komposter
Björnen har orsakat skador på såväl bikupor som soptunnor och komposter.
– Men det är framförallt det närgångna beteendet i kombination med att den hittar mat i trädgårdar och runt byggnader som gör att vi fattat beslut om att avliva björnen, kommenterar Jonas Bergman, chef vid viltfunktionen vid länsstyrelsen i pressmeddelandet.

Försökt skrämma bort björnen
Länsstyrelsen har satt upp akutstängsel på flera ställen och spårat björnen i försök att skrämma den från platsen. Björnen har dock återkommit. Både länsstyrelsens personal och boende i området har vid ett flertal tillfällen tagit bilder på björnen.
– Observationer av björnen och de skador den orsakat har kommit in i stort sett dagligen de sista veckorna, säger Ellinor Theorin.
Björnarna går inte i ide förrän om ungefär en månad. Länsstyrelsen bedömer att björnen under denna tid kan orsaka fortsatt olägenhet och kanske även utveckla ett ännu mer oskyggt beteende. Detta ska nu förebyggas med skyddsjakten.
Björnstammen i Dalarna uppgår för närvarande till drygt 300 individer. Björnar förekommer i hela länet. Beslutet om skyddsjakt påverkar inte björnstammens gynnsamma bevarandestatus, försäkrar länsstyrelsen i pressmeddelandet.