Foto: Dieter Hawlan/Shutterstock.comJägarna i Österrike genererar värden för cirka 7,3 miljarder kronor årligen. Motsvarande beräkning för jakten i Sverige är cirka 4,5 miljarder per år.

Österrikes jakt värd sju miljarder

Österrikes jägare bidrar med miljarder till landets bruttonationalprodukt. Värdet är 731 miljoner euro per år, eller cirka 7,3 miljarder svenska kronor. Motsvarande beräkning för jakten i Sverige är cirka 4,5 miljarder årligen, men gäller då bara viltköttets värde och ”rekreationsvärdet” för jakt.

En österrikisk professor i ekonomi, Friedrich Schneider, har räknat på jaktens ekonomiska värden, vilket presenteras i tidningen Kurier.
Uppdragsgivare är organisationen Jagd Österreich. Bakgrunden är att de österrikiska jägarna ser allt mindre förståelse för jakt och viltvårds hos den urbaniserade allmänheten. Djurrättsaktivister höjer rösten för ett totalt jaktförbud i landet.
Professor Friedrich Schneider räknar in värdet från en mängd aktiviteter i slutsumman. Värdena gäller allt från till exempel inköpta vapen, ammunition, kläder, jaktarrenden, jaktavgifter och viltköttet. Däremot finns inga uppgifter om att han räknar in ett rekreationsvärde för jägarna i landet.

4,5 miljarder för jakten i Sverige
Det görs emellertid i en svensk undersökning av Sveriges lantbruksuniversitet (SLU), varifrån uppgifter börjat presenteras.
Den svenska summan för jaktens värde är 4,5 miljarder kronor per år. Cirka en tredjedel hänförs till viltköttets värde och två tredjedelar till ett så kallat rekreationsvärde för jaktupplevelserna.
Österrike har cirka 170 000 jägare. De lägger ner cirka 10,6 miljoner timmar per år på jakt.
Staten tillgodogör sig också värdet av jakt i form av direkta och indirekta skatter samt sociala avgifter motsvarande 2,6 miljarder euro de senaste tio åren. Alltså cirka 26 miljarder svenska kronor. Under de senaste tio åren har närmare 60 000 arbetsplatser anknytning till jakt i Österrike.

Lars Sönnergren
Liknande artiklar
Hämtar artiklar ...

Prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Fyll i din e-postadress och godkänn villkoren så får du automatiskt ett mejl varje dag med de senaste nyheterna.

Hämtar artiklar ...