Länsstyrelsen i Norrbotten är nöjda med vinterns spillningsinventering. De fick in 730 prover, vilket var betydligt många fler än de väntat sig.
Foto: Karel Bartik / Shutterstock.com Länsstyrelsen i Norrbotten är nöjda med vinterns spillningsinventering. De fick in 730 prover, vilket var betydligt många fler än de väntat sig.

Över 700 prover med järvspillning

Under vintern gjordes en spillningsinventering gällande järv i Norrbottens län. Länsstyrelsen är riktigt nöjda, eftersom det kom in långt många fler prover än förväntat, skriver Sveriges Radio P4 Norrbotten.

Under flera års tid har snöförhållanden i Norrbotten gjort att man inte kunnat spåra järv, så det har varit oklart hur många lyor och föryngringar det funnits.
Under vintern 2016-2017 gjordes därför en spillningsinventering, där allmänheten fick samla in järvspillning och skicka in till länsstyrelsen.
De fick in ungefär 730 prover, vilket var betydligt många fler än vad de förväntat sig.
– Vi hade en målbeskrivning på 600 insamlade prover, säger Alexander Winiger, rovdjurshandläggare på länsstyrelsen, till P4 Norrbotten.
Runt hälften av proverna är nu analyserade och länsstyrelsen är väldigt nöjda med utfallet av spillningsinsamlingen.
– Vi är intresserade är att se om vi utifrån provet kan göra en individbestämning. Den så kallade träffkvoten på att kunna göra det ligger på mellan 75 och 80 procent, det är mycket bra. Vi kommer att få ett bättre grepp och järvstammens täthet, individer och om revir. Vi kommer att kunna dra mycket nytta av dom här resultaten, säger Alexander Winiger till radion.