En jägare får ha maximalt sex gevär. Det finns över två miljoner legala vapen och vapendelar som används för jakt och målskytte.
Foto: Anders Ljung En jägare får ha maximalt sex gevär. Det finns över två miljoner legala vapen och vapendelar som används för jakt och målskytte.

Över två miljoner vapen i svenska hem

I Sverige är jakt och skytte en folkrörelse.
Det är cirka två miljoner vapen som ska förvaras i säkerhetsskåp i vapenägarnas bostad.
– I maj förra året fanns 656 000 vapeninnehavare, säger Carina Vangstad, ansvarig för vapenfrågor på rikspolisstyrelsen.

I februari kommer färska siffror från vapenregistret i samband med den vapenamnesti som genomförs. Under amnestin kan illegala vapen lämnas in till polisen utan risk för rättsliga efterräkningar.

När det gäller legala vapenägare förvarades 2 032 000 vapen i svenska hem den sista maj förra året.

Det finns 959 000 kulgevär, som antingen har en licens för jakt eller målskytte.

– Det finns dessutom 726 000 hagelvapen och 122 000 kombivapen, säger Carina Vangstad.

Sveriges målskyttar äger 88 000 pistoler och 55 000 revolvrar.

– Och det finns inte mindre än 3 000 helautomatiska vapen, tillägger Carina Vangstad.

Dessutom är det licenser för cirka 78 000 extrapipor och andra licenspliktiga delar.

En jägare får ha maximalt sex gevär. En jägare som inte tidigare har skaffat sig en komplett vapengarderob kan få motivera behovet om han eller hon vill ha mer än fyra vapen.

Även målskyttar kommer att få en begränsad vapengarderob.