Utan helikopter och motorfordon är det omöjligt att ha skyddsjakt på vintern på älgar, hävdar Sveaskog i överklagandet till Förvaltningsrätten.
Foto: Shutterstock Utan helikopter och motorfordon är det omöjligt att ha skyddsjakt på vintern på älgar, hävdar Sveaskog i överklagandet till Förvaltningsrätten.

Överklagar om helikopterjakt på älgar

Sveaskog har överklagat till Förvaltningsrätten sedan länsstyrelserna i Norrbotten och Västerbotten nekat skyddsjakt på älgar från helikopter.

Bakgrunden är att Sveaskog fick rätt av Naturvårdsverket att skyddsjaga älg. Men frågan om att använda helikopter i samband med skyddsjakt skickades tillbaka till länsstyrelserna i Norrbotten och Västerbotten, som avslog igen. Motiveringen för avslaget är att skyddsjakt med helikopter orsakar älgarna onödigt lidande. Stressen kan göra att dräktiga kor kastar sitt foster.

Principiellt viktig fråga
Sveaskog anser att det är principiellt viktigt att kunna ha skyddsjakt på älgar med hjälp av helikopter och motorfordon. Därför drivs frågan vidare i ett överklagande.
Statliga Sveaskog, som är Sveriges största skogsägare, pekar i överklagandet till Förvaltningsrätten på att helikopter även används vid märkning av älgar och vid skyddsjakt på varg.

”Inte mindre stressande eller oetiskt”
”Sveaskog kan omöjligt se att en helikopteranvändning i dessa fall skulle vara mindre stressande eller mindre oetisk”, skriver skogsjätten i överklagandet.
Dessutom ifrågasätts om länsstyrelserna är objektiva, eftersom de är samma tjänstemän som handlagt både de ursprungliga besluten och svaren om överklagandena.
Utan helikopter och motorfordon är det omöjligt att kunna skyddsjaga älg med tanke på områdets storlek och den tid som finns till förfogande, argumenterar även Sveaskog till Förvaltningsrätten.