Överklagar slopad lojakt i Strömsund

Länsstyrelsen i Jämtland har beslutat att det inte kommer bli någon lodjursjakt i Strömsund i år. Anledningen är inventeringsresultaten från förra året.
– Vid förra årets inventering av lodjur i Strömsunds kommun var det endast fyra stycken, vilket är anmärkningsvärt lågt, säger Magnus Kristoffersson, rovdjursansvarig på länsstyrelsen, till Länstidningen i Östersund.

Strömsunds jaktvårdskrets tycker beslutet är fel och väljer att överklaga.

Enligt vad som framkommit finnas cirka tio föryngringar inom kommunen. Dessutom har många ensamma vuxna lodjur iakttagits, hävdar Rolf Elverum, ordförande i Strömsunds jaktvårdskrets.

I skrivelsen påpekar jaktvårdskretsen att lodjuren går hårt åt rådjursstammen och att samerna kommer att få stora problem med sina renar.

Vill ha jakt på två-fyra lodjur

Strömsunds jaktvårdskrets yrkar på att jakt ska tillåtas på två-fyra lodjur i år.

Sedan 1995 har det varje år varit tillåtet att jaga lodjur i Strömsunds kommun. Jakten tilläts först och främst för att minska problemen för rennäringen.

Men nu har lodjursstammen krympt för mycket, anser länsstyrelsen.

– Även Jägareförbundet har uttalat sig i ärendet och de anser inte heller att det var lämpligt med jakt i år, säger Magnus Kristoffersson.

Till nästa år ser det däremot ljusare ut.

– Länsstyrelsens inventering pågår fram till den 29 februari och hittills har vi siktat åtta föryngringar, säger Magnus Kristoffersson till Länstidningen i Östersund.

Han uppmanar även allmänheten att rapportera om de sett lodjur, för att inventeringen ska bli mer exakt.