Den påkörda vargen försökte hasa sig från vägkanten på frambenen, men blev liggande i en timme. (arkivbild)
Foto: Mostphotos Den påkörda vargen försökte hasa sig från vägkanten på frambenen, men blev liggande i en timme. (arkivbild)

Påkörd varg borde ha avlivats direkt

En eftersöksjägare på plats vågade inte avliva den påkörda vargen som därför blev liggande svårt skadad vid vägkanten i en timme. Men jägare får avliva även fredade djur om de är svårt skadade. Det menar Erica Broström, länsansvarig för viltolyckor vid polisen i Värmland.

Olyckan inträffade på riksväg 63 i höjd med Getebol, mellan Karlstad och Molkom, strax efter klockan tio i tisdags förmiddag. Vargen försökte hasa sig därifrån på frambenen, men lyckades inte.

Bad om tillstånd
Av en händelse kom en eftersöksjägare vid Nationella Viltolycksrådet körande. Han stannade när han fick syn på vargen, ringde direkt till vakthavande befäl vid polisens länskommunikationscentral och bad om tillstånd att få skjuta det svårt skadade djuret.
Enligt eftersöksjägaren blev svaret nej. Anledningen var att det bara är ett fåtal, hemliga och specialtränade rovdjursekipage som anlitas vid liknande situationer och ett sådant ekipage var redan på väg till olycksplatsen. Polisen har valt det arbetssättet för att skydda jägare från hot och trakasserier.
Men vargen blev liggande vid vägkanten i en timme. Under tiden stannade flera bilister och fotograferade. Några tyckte så synd om vargen att de grät och bad eftersöksjägaren att döda den. Men det vågade jägaren inte.

Polisen har inte befogenhet
Erica Broström, länsansvarig för viltolyckor vid polisen i Värmland, har förståelse för eftersöksjägarens handlande. Hon har inte pratat med vakthavande befäl och vet därför inte exakt vad som sades under telefonsamtalet.
– Men polisen har inte befogenhet att ta den typen av beslut. Det måste eftersöksjägaren göra själv. Alla eftersöksjägare har samma befogenhet. Det spelar ingen roll vilket viltslag som är skadat, förklarar hon och hänvisar till att bedömningen styrs av paragraf 40c i jaktförordningen:
”Om frilevande vilt anträffas så skadat eller i en sådan belägenhet att det snarast bör avlivas av djurskyddsskäl, får djuret avlivas även om det är fredat eller om avlivningen sker på någon annans mark.”

Måste kunna motivera handlingen
Den som avlivar djuret måste dock kunna motivera varför det var en nödvändig handling.
– Finns det tveksamheter tittar man på fallet efteråt. Inte annars, säger Erica Broström.
Hon tycker att det som inträffade i tisdags är en olycklig händelse.
– Och inte blev den bättre av alla som stannade, fotograferade och stressade den stackars vargen ännu mer, säger Erica Broström.
Till slut fick eftersöksjägaren tag i en annan polis i Värmland som gav klartecken att avliva vargen, som efter allt att döma hade allvarliga ryggskador.

Har fört dialog med jägare
Erica Broström berättar att polisen efter olyckan har fört en dialog med jägare för att förhindra att något liknande händer i framtiden. Djur ska inte behöva lida i onödan.