Postkodlotteriet ger SNF miljoner

För 2013 får Naturskyddsföreningen 10 miljoner kronor från Postkodlotteriet och totalt har föreningen sedan 2010 håvat in 27 miljoner från lotteriet.

Enligt organisationen är en viktig del av verksamheten att påverka politikerna.

Naturskyddsföreningen skriver att Sverige skulle sett annorlunda ut om inte organisationen bedrivit sitt arbete för att skydda ”..värdefulla skogar, älvar, stränder och ängar.”

Bidrag från Naturvårdsverket
Vidare påstår Naturskyddsföreningen att man träget forsätter arbetet med ”…att påverka beslutsfattare och politiker så att skogsbruket, jordbruket och fisket …ska ske på ett ansvarsfullt sätt…”

Förutom inkomster från lotteriverksamhet har Naturskyddsförening också betydande inkomster olika företag samt från skattebetalarna i form av bidrag från Naturvårdsverket. Hur stora bidragen från skattebetalarna blir är ännu inte klart.