Professor försvarar rådjursutrotning

Forskaren Thomas Jaenson hävdar att det visst är möjligt att kraftigt minska den gotländska rådjursstammen. 

– Vill man inte ta bort dem helt går det åtminstone att hålla stammen på en mycket låg nivå, säger han som motargument till bland annat Gotlands jägareförbund.

Sedan 80-talet har professor Thomas Jaenson forskat om fästingens ekologi och betydelsen som bärare av sjukdomar. Han har publicerat ett 60-tal artiklar om fästingar i internationella vetenskapliga tidskrifter.

För ett tag sedan hävdade Thomas Jaenson att man bör hålla ner eller till och med utrota rådjursstammen på Gotland för att stoppa spridningen av allvarliga fästingburna sjukdomar som TBE och borrelia. Jakt & Jägare skrev om det här.
Möttes av kritik
Uttalandet mötte stark kritik på många håll. Gotlands jägarförbunds ordförande Johan Thomsson menade att det var dumheter och att det inte är möjligt att utrota rådjuren på Gotland.
– Jag förstår inte varför han säger så, det är osakligt, säger Thomas Jaenson till helagotland.se.
Frågan om rådjuren och fästingarna är allvarlig, anser forskaren.
– Det är min skyldighet att värna om de människor som riskerar att drabbar. Några kan komma att dö och en del kan komma att bli invalidiserade för livet. Jag är övertygad om att fallen av fästingöverförda sjukomar kommer att öka på Gotland om man inte utrotar rådjuren, eller håller dem på en mycket låg nivå, säger han till helagotland.se.
Svårt få bort rådjuren helt
Länsstyrelsens jakt- och viltansvarige Tomas Johansson tror att det bli väldigt svårt att ta bort rådjuren från Gotland. Smittskyddsläkaren Sven Blomqvist tror också att det är omöjligt.
– Jägarna kan ju inte gärna gå i ett stort drev över Gotland, säger han till helagotland.se.
Agneta Karlsson Norström menar att det är svårt att dra en gräns,  och att det finns många djur på Gotland, bland annat får och nöt som också kan sprida fästingar med smitta.
– Vad ska vi göra med dem? Och hur vet vi att den smittade fästingen inte kom med en hare, fågel eller igelkott, säger hon till helagotland.se.
Hon tycker att rådjursstammen gärna får hållas på en relativt låg nivå, men inte sa liten att den riskerar att drabbas av inavel. Hon uppger också att det hittills funnits ganska lite fästingar på djuren i år och att det inte finns några uppgifter om att de ökar.
Vill ha starkare reaktion
Thomas Jaenson tycker att de gotländska myndigeterna inte reagerar tillräckligt.
– Det är märkligt att de går ut och säger att det inte är något större problem. Det är svagt. Varför tänker länsveterinären på att rådjursstammen inte får drabbas av inavel? Det vore väl en enkel lösning på problemet, säger han till helagotland.se.