– Det handlar om rena lögner att vi gjort något som är fel, säger Ruben Strömberg, jaktledare för Karlsbo jaktlag i Grycksbo. Laget har sparkats ut från jaktmarken av Stora Enso Skog till förmån för bolagets egen representationsjakt.
Foto: Privat – Det handlar om rena lögner att vi gjort något som är fel, säger Ruben Strömberg, jaktledare för Karlsbo jaktlag i Grycksbo. Laget har sparkats ut från jaktmarken av Stora Enso Skog till förmån för bolagets egen representationsjakt.
Michael Larsson, nyttjanderättsansvarig på Stora Enso skog, vill inte berätta varför Karlsbo jaktlag sparkades ut från den attraktiva jaktmarken.
Michael Larsson, nyttjanderättsansvarig på Stora Enso skog, vill inte berätta varför Karlsbo jaktlag sparkades ut från den attraktiva jaktmarken.

Protestavhopp sedan jägare sparkats

Två jägarrepresentanter i Gimmens älgförvaltningsgrupp hoppar av i protest mot Pär Nilsson som sitter för Jägareförbundet i samma grupp. Anledningen är hans agerande i samband med att Stora Enso Skog sparkade ut Karlsbo jaktlag i Grycksbo för att bolagets egen VD ska kunna ha representationsjakt på jaktmarken

En av dem som hoppat av i protest från Gimmens älgförvaltningsgrupp är Björn Fredriksson som suttit där för Jägarnas Riksförbund. Han tillhör en av dem som förlorat jakten i Karslbo jaktlag.
Uppsägningen kom sedan laget vägrat tillmötesgå Stora Enso, som ville placera Pär Nilsson i laget tillsammans med Martin Holmgren, VD för Stora Enso Skog.

Två direktörer skulle placeras i laget
De två direktörerna skulle placeras i jaktlaget ”för att få ordning på klubben”.
Laget hade anklagats för att köra sönder skidspår, vilket förnekas av jägarna.
– Vi sa ja till Martin Holmgren, men nej till Pär Nilsson, berättar Ruben Strömberg, jaktledare i Karlsbo-laget.
– Jag är övertygad om att hans syfte med ett medlemskap inte grundade sig på rekreation och idkande av hobby utan något annat och såg därför en risk för osämja i vår klubb, kommenterar Ruben Strömberg.
Pär Nilsson är VD för Förlagssystem AB i Falun. De uppsagda jägarna ser uppsägningen som ett sätt för direktörer att ta över jaktmarken av kommersiella skäl. 

De 14 jägarna sparkades ut
– Pär Nilsson har fått Martin Holmgren att se till att vi tappat marken till förmån för dem. Vi är 14 jägare som gått miste om jakt på cirka 1 700 hektar, säger Björn Fredriksson om protestavhoppet från Gimmens älgförvaltningsgrupp.
Även Carl Andersson, som sitter för Jägareförbundet i gruppen, är kritisk mot Pär Nilsson och tänker lämna förvaltningsgruppen i protest.
– Han har gått bakom ryggen på inblandade jägare och tillvägagångssättet när marken togs över var oärligt, tycker Carl Andersson.
Han tycker att Pär Nilsson sitter på två stolar i förvaltningsgruppen och agerar mer som markägare än jägarrepresentant.
– Han har utnyttjat sin position när marken togs över, anser Carl Andersson.

”Är helt stolligt”
Pär Nilsson förnekar inte att han skulle placeras i Karlsbo jaktlag på uppmaning av Stora Enso.
– Det kan tänkas. Men det här är helt stolligt eftersom jag inte tagit över den marken och inte jagar där, kommenterar Pär Nilsson.
Michael Larsson, nyttjanderättsansvarig på Stora Enso skog, vill inte berätta varför Karlsbo jaktlag sparkades ut.
– Vi har väldigt goda skäl för det, men det är inget jag vill diskutera i medier. Det är väldigt sällan vi säger upp jaktlag och gör det bara när det finns goda anledningar, förklarar Michael Larsson.

”Vi har inte misskött oss”
Det finns inga skäl för uppsägningen, invänder jaktledaren Ruben Strömberg.
– Vi har inte misskött oss eller brutit mot avtal, säger han.
Marken som förlorats har gott om vilt och ligger nära Falun. Grycksbo finpappersbruk har tidigare haft marken för representationsjakt. Nu sluts cirkeln när området används för Stora Ensos ”direktörsjakter”.
Ruben Strömberg har klagat hos markägaren Bergvik skog, som låter Stora Enso Skog sköta jakten och arrendeavtalen. Han har sänt ett e-postbrev till Elisabet Salander Björklund, VD på Bergvik Skog.
– Det är förvånande och tråkigt att ni inte hittat ett samarbete som fungerat, skriver hon, men hänvisar i övrigt till att det är Stora Enso Skog som hanterar dessa frågor och är den part som ska svara.
Ruben Strömberg känner maktlöshet.
– Det handlar om rena lögner att vi gjort något som är fel, säger han.