Radiosändaren friar renskötaren som sköt Bullmarksvargen

Radiosändaren på den skjutna vargen var en starkt bidragande orsak till att renskötaren frias sedan han försvarat renarna mot en ny vargattack. Miljöåklagare Christer B. Jarlås lägger ned förundersökningen mot den renskötare som sköt den så kallade Bullmarksvargen när den attackerade en renflock.

Att döda vargen var helt i enlighet med paragraf 28 i jaktförordningen, som gör det möjligt att skjuta en varg som attackerar tamdjur utanför hägn.

Om en varg skjuts med stöd av paragrafen blir det ändå regelmässigt en förundersökning och misstanke om grovt jaktbrott.

Renskötaren från Vilhelmina Norra Sameby sköt Bullmarksvargen den 6 april väster om Gålberget i Örnsköldsviks kommun i Västernorrlands län. Den 18 april kom beskedet att det inte blir något åtal.

Dödat två renar en timme tidigare

Vargen sköts när den var på väg efter en större renflock. Någon timme tidigare hade två renar dödats av varg, troligtvis Bullmarksvargen.

Koordinaterna från Bullmarksvargens sändare visar att vargen varit vid de två dödade renarna. Sändaren visar också att vargen var vid renflocken när den sköts.

Dessutom visar obduktionen vid SVA, Statens veterinärmedicinska anstalt, att det i maginnehållet fanns rester av hjortdjur, sannolikt ren

Polisen i Västernorrland gjorde tillsammans med länsstyrelsen en omfattande undersökning på platsen. Både skytten och flera andra personer har hörts.

– Inget i utredningen visar på annat än att vargen har dödats i enlighet med de utökade bestämmelserna om skyddsjakt på enskilds initiativ, skriver åklagarmyndigheten.